De voorbereidende werkzaamheden voor project HOV beginnen maandag 4 december. Van Gelder Infra gaat kabels en leidingen verplaatsen bij de spoorwegovergang aan de Oosterengweg, waar binnenkort een spoorwegonderdoorgang komt.

De Oosterengweg is inmiddels voorzien van bouwborden. Van Gelder Infra gaat voorbereidende werkzaamheden doen voor de onderdoorgang. Selina Douma, woordvoerder Provincie Noord-Holland: “Het gaat hierbij om het verleggen van kabels en leidingen die nu onder de rijbaan liggen en die richting het trottoir verplaatst worden. Ook het riool wordt verlegd. Deze werkzaamheden nemen ongeveer een jaar in beslag en worden eind 2018 afgerond. In het vierde kwartaal van 2019 wordt naar verwachting de tijdelijke overweg opengesteld en kan de Oosterengweg afgesloten worden voor verkeer: dat is dan ook het moment waarop het graven en bouwen van start gaat.”

Volgens de website van de provincie ondervinden automobilisten weinig hinder van de werkzaamheden. “Fietsers kunnen er gewoon door en voetgangers wordt verzocht over te steken en via het trottoir aan de overkant langs het werk te lopen.”

Begin volgend jaar opent de provincie Noord-Holland een informatiecentrum in De Riebeeck Galerij. Bewoners en belanghebbenden kunnen hier terecht voor vragen en klachten tijdens de bouw. In het centrum is op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur een voorlichter aanwezig. De aannemer die ook de onderdoorgang gaat bouwen zal te zijner tijd een wekelijks spreekuur organiseren.