HILVERSUM - In Hilversum geldt volgens de Algemene Plaatselijke Verordening een bedelverbod. Houdt iedereen zich aan dit verbod of wordt er toch gebedeld? En wat gebeurt er als er wordt gebedeld in een gemeente waar zo'n verbod geldt? Julia de Bruin vraagt het maatschappelijk werker Teus Veenendaal van het Leger Des Heils.