HILVERSUM – “Als SP zetten we in op samenwerking tussen de gemeenten, daar is geen fusie voor nodig.” Raadslid Pierre van Rooden vertegenwoordigt de SP over de mogelijke fusie waar in het Gooi sprake van is. 

“De SP is tegen de fusie. De voornaamste reden hiervoor is doordat je met een fusie de afstand tussen de inwoners en de mensen die straks de beslissingen moet nemen, ontzettend groot maakt. Hilversum is al best een groot dorp en het is nu soms al moeilijk om in te schatten hoe een situatie ergens is. Bijvoorbeeld Hilversumse Meent, wij hebben wat mensen van de partij wonen die precies weten wat er aan de hand is. Maar als het bestuur over een hele Gooistad moet beslissen, heb je niet overal een paar mensen wonen en wordt het moeilijker om afgewogen besluiten te nemen over kleinere onderwerpen.”

“Door de grote afstanden waar de mensen over moeten beslissen, heb je ook kans dat het mensen minder kan schelen. ‘Zolang het niet in míjn achtertuin staat, vind ik het best.’ Want ook als raadslid heb je minder ‘feeling’ met een dorp verderop, dan met je eigen dorp. Bovendien kunnen de inwoners hierdoor ook makkelijk het vertrouwen verliezen in hun raadsleden, want hoe vind je nou die connectie met je raadslid, als je raadslid niet zoveel geeft om jouw buurt, als dat hij of zij geeft om zijn eigen buurt? Het Gooi is een ontzettend diverse buurt, om daar één geheel van wil maken en het overzicht kunnen houden, betwijfel ik.”

“Wat wij het belangrijkst vinden en waar de andere partijen vaak ‘vergeten’, is de draagkracht van de inwoners. Het nadeel van de democratie is een vertrapte vertegenwoordiging. Je kiest een partij of persoon en vervolgens gaat die partij jou vertegenwoordigen, maar natuurlijk zijn er standpunten waar jij het niet mee eens bent. Voor kleine onderwerpen is dit geen probleem, maar voor iets zoals gemeentelijke herindeling wel. Wij vinden dat je altijd moet vragen aan de inwoners of ze het wil willen, door bijvoorbeeld een referendum. Ik vind het namelijk naïef om te zeggen: ‘Mensen hebben op ons gestemd dus ze vinden het goed want wij vertegenwoordigen hen.'”

“Het doel van een Gooistad om te concurreren me Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, daar hebben wij onze twijfels over. Moeten we dat wel willen? Willen we die concurrentie wel aangaan, of moeten we onszelf blijven en doen waar we goed in zijn? Wij vinden dat we niet een nieuwe randstadgemeente moeten gaan worden, en dat zou zeker geen voornaamste reden moeten zijn voor een fusie.”

“De SP vindt dat we als gemeenten kunnen samenwerken voor wat in de gemeenten hetzelfde is, een ‘shared service centrum’ (gedeelde diensten centrum). Daarbij is de insteek heel belangrijk. We willen veel regelen in onze gemeente op die ene plek, omdat het daar van belang is. Hilversum heeft bijvoorbeeld een andere volkssamenstelling dan Laren, wat ook andere belangen met zich meebrengt. Maar als dit wordt verdeeld over één grote gemeenteraad, wordt er met zulke dingen minder rekening gehouden omdat overal hetzelfde geldt. Samenwerking tussen de gemeenten is dus prima en juist goed, maar we willen wel controle over onze eigen beslissingen.”

Er is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de slagkracht van de gemeenten in het Gooi en daaruit is gekomen dat het verstandig is om het Gooi, de gemeenten, te laten fuseren. Zodat er sprake is van grotere en minder gemeenten in het Gooi. Het College gaf een reactie: ‘Wij zien een Gooistad als een stip aan de horizon’, en één van de voorwaarden die ze daaraan verbonden was dat de buurten goed vertegenwoordigd moeten zijn en op eigen poten moeten kunnen staan. Maar wij missen nog steeds die draagkracht van de inwoners, dat is één van de belangrijkste argumenten waarom je een fusie door laat gaan of niet. Daarom zijn wij als SP tegen de fusie van een Gooistad.”