De eerste commissie Ruimte van dit jaar stond in het teken van luxe wonen en sociaal wonen. Het woord wat veelal viel was duurzaamheid. Het nieuwe wonen. Wethouder Wimar Jaeger nam de honneurs voor een uurtje waar door een conflict of interest van wethouder Voorink.

Een aantal ambitieuze projecten stonden op de agenda, waaronder een project aan de ‘s Gravelandseweg 72, een voormalig bedrijfsperceel, waar beleggingsmaatschappij ‘Dennenborgh’ uit Soest duurzame huizen wil bouwen. Na het pleidooi van de inspreker, Mark Voerman, die namens Dennenborgh spreekt en kort vertelt over het idee, zijn er vragen van Hart voor Hilversum, CDA, SP, GroenLinks. Frank Kool van GroenLinks had wellicht een iets te ambitieus idee over extra duurzaamheidsopties (een windmolen plaatsen).
De prijzen van de woningen liggen boven de €350.000 en met gebruik van onder andere zonne-energie en het hergebruiken van gebroken puin om zo duurzaam mogelijk te zijn. Er komen vragen met betrekking tot de extra mogelijkheden die je kan nemen voor duurzaamheid, wat het precies is en de vraag of het geen gated community wordt, omdat de weg geen openbaar terrein is maar uit eigen zak wordt betaald en elke bewoner hier aan mee mag betalen (dan zijn zij voor 1/14 eigenaar). Hoe zit het met de buurt? Is hierover gecommuniceerd? Hoe zit het met voorzieningen voor ouderen en mindervaliden.

Na de antwoorden van de inspreker, die wat verduidelijking geeft dat er mogelijkheden zijn voor badkamers op de begane grond, drempelloos wonen en extra opties, zijn er echter nog wel vragen aan de wethouder hoe het zit met de duurzaamheid en of alles volgens het boekje loopt, logisch zou één denken, maar niet logisch genoeg blijkbaar.

Volgens wethouder Jaeger wordt de ‘wet bodembescherming’ nageleefd en kan in afwachting van een concreet saneringsplan het werk beginnen met het afdekken en weghalen van puin op de locatie. Tevens is er goed overleg geweest in de buurt om een conflict tussen buurt en gemeente te voorkomen. Wethouder Jaeger vraagt om vertrouwen van de commissie dat als een plan van aanpak is goedgekeurd, dat het ook een strak plan is, wat te zien is in de advisering waar op GroenLinks na, die het in de fractie moet voorleggen, elke andere partij positief is over het idee.

Na een korte pauze waar ik eindelijk het koffiezetapparaat heb gevonden, gaan we verder met het behandelen van de pijnlijke kwestie van de Clemenskerk. De woede is groot onder de betrokkenen van het project, gezien de kwestie trampolinepark en het gevoel dat de bewoners buiten de procedure gehouden worden. Wethouder Voorink snapt dat de bewoners boos zijn, maar claimt dat in de krant vaak ook onjuiste informatie is verspreid, wat natuurlijk alleen maar slecht is voor iedereen. Hoewel Voorink bereid is te praten, is de stichting Vrienden van de Clemenskerk niet bereid om te praten, waardoor het een lastig verhaal wordt.

Als laatste, het Lucentterrein, waar alleen vragen waren over het parkeren. Hoewel het klinkt als weinig, onstond er nog wel een discussie over of er wel zo veel parkeerruimte nodig is, volgens GroenLinks, maar uit eigen ervaring van menig commissielid blijkt dat de parkeerdruk zo enorm is dat het amper nodig is.

Het advies is unaniem positief. Ondanks het gedoe met de Clemenskerk is deze avond ook unaniem positief. Het gaat goed met Hilversum.