Fractieleden van GroenLinks brachten op vrijdag 3 november een bezoek aan het Lopes Dias wijkcentrum in Hilversum Noord. Tijdens het bezoek gingen ze in gesprek met de jongerenwerkers over hun werk en de problemen die ze tegenkomen.

De vier fractieleden, Jan Kastje, Marleen Remmers, Jos van Drogen en Fleur Boesveldt, worden door jongerenwerker Mayke Vaes van Hilversum-Noord ontvangen in het jongerencentrum.

In het centrum kunnen de kinderen en jongeren tafelvoetbal spelen, poolen of spelletjes doen op de Playstation. Er een knutselhoek, waar tijdens het gesprek een groepje meiden aan het knutselen is. In een aparte ruimte wordt gevoetbald en door speakers klinkt vrolijke muziek.

Kinderen lopen in en uit. Sommige geven de fractieleden een handje, anderen maken grapjes met de jongerenwerkers. Mayke schenkt voor alle fractieleden koffie en thee en haar collega Melvin Westerbeek sluit zich aan bij het gesprek.

Mayke vertelt dat de ventilatie in de ruimte waar de jongens voetballen niet goed geventileerd kan worden. Er hangt een muffe geur. De fractieleden denken met haar mee en doen verschillende suggesties om het probleem op te lossen.

Vervolgens gaat Mayke in op haar werk. Ze doet aan groeps- en individuele begeleiding. De fractieleden stellen vragen over haar functie en welke problemen ze tegenkomt binnen de wijk.

Op dit moment is overgewicht onder de kinderen en jongeren een probleem, aldus Mayke. Dit probleem komt zowel bij de meiden als jongens voor. Om dit aan te pakken gaat ze met de jongeren in gesprek en probeert ze te achterhalen hoe dit komt. Ze geeft aan dat de kinderen vaak snoepen en veel frisdrank en thee met suiker drinken. Fractielid Fleur Boesveldt wijst naar de bar en merkt op dat er nog steeds chips en snoep worden verkocht. Mayke vertelt dat ze samen met het team kijkt hoe ze de bar gezonder kan maken.

Er staat altijd een grote kan met water op de bar. De kinderen en jongeren mogen zoveel nemen als ze willen. Ook is er een regel dat er maximaal twee klontjes suiker in de thee mogen. De meeste kinderen namen voorheen wel drie tot vijf suikerklontjes. Er is een periode geweest dat kinderen eigen zakken chips mee namen om op te eten. De medewerkers hebben nu besloten dat ze geen eigen eten meer mogen mee nemen. De fractieleden luisteren aandachtig naar Mayke en vragen door.

Het viertal van GroenLinks neemt ook nog een kijkje bij buurtcoach Danny de Heus. Danny organiseert betaalbare sportactiviteiten en hij benadert hiervoor sportverenigingen in de buurt. Samen met een groep van negen kinderen zit hij in een vergaderruimte. Hij is bezig met het organiseren van een toernooi en om de beurt vertellen de kinderen hun ideeën en bespreken ze de mogelijkheden. Hiermee komt een eind aan het werkbezoek. De fractieleden hebben een duidelijk beeld gekregen van wat er speelt binnen het jongerenwerk in de wijk Hilversum-Noord.