HILVERSUM - D66 Hilversum introduceerde eerder dit jaar het GroenManifest, het doel van het Groenmanifest is dat het beleid op natuur wordt geactualiseerd.Met het ondertekenen van het Groenmanifest door de Hilversumse gemeenteraad zijn er nu veel partijen dichter bij elkaar gebracht.

“Wij hebben de gemeenteraad gevraagd of zij het Groenmanifest wilde onderschrijven maar niet direct akkoord wilde gaan met de complete inhoud. In het manifest bevinden zich nog genoeg politieke vragen waarover discussie gevoerd moet worden. De natuur in de regio is een belangrijke meerwaarde voor de inwoners, het is dan ook erg belangrijk om de natuur te behouden,” zegt gemeenteraadslid Vivienne Wesselink.

“Op dit moment is het Groenmanifest onderschreven en dient het als steuntje in de rug voor wethouder Jan Kastje. In de regio Gooi en Vechtstreek gaan we nu werken aan een nieuwe landschapsvisie. De landschapsvisie is een nieuwe visie op de natuur in de regio, zodra deze uitgewerkt is zal hij terugkomen als vergaderpunt in de gemeenteraad. Wij hopen dat de regio de landschapsvisie snel gaat uitwerken zodat er concrete afspraken over gemaakt kunnen worden in de gemeenteraad,” aldus Wesselink.

In het Groenmanifest komen een groot aantal onderwerpen voorbij die belangrijk zijn voor behoud en ontwikkeling van de natuur. Het manifest heeft ervoor gezorgd dat er veel losse stukjes beleid en partijen bij elkaar zijn gebracht. Het uiteindelijke doel van het GroenManifest is meer regie en visie op de natuur vanuit de gemeenten in de regio te zetten, zodat de natuur versterkt en behouden wordt.