HILVERSUM – Het koude seizoen is weer begonnen. Gemeente Hilversum meldde op twitter dat ze 600 ton zout hebben opgeslagen om te strooien. Het zout is voor de komende winterperiode en/of zolang als de voorraad strekt, meldt Roel van Reenen, Contractmanager team Beheer en Onderhoud van de afdeling Openbare Ruimte in Hilversum.

 “Op de Loswal hebben we nu ca. 600 ton in werk voorraad en bij Eurosalt in Moerdijk hebben we nog ca. 1.400 ton in strategische voorraad liggen,” aldus van Reenen. Het zout is aangekocht en is in eigendom van de gemeente Hilversum. Van Reenen verwacht dat er genoeg zout is, voor een langdurige en strenge winter. Het gladheidseizoen loopt globaal van begin november 2016 tot en met eind maart 2017.

Gemeente Hilversum gebruikt wel strooizout in plaats van zand, terwijl zout niet goed is voor het milieu. Van Reenen heeft hier een verklaring voor: “Zout belast wel het milieu maar is zeer effectief en werkt snel, dus dan is de weg sneller veilig. Zand is geen oplossing omdat dit geen oplossend effect heeft zoals zout.”

Wel heeft de gemeente Hilversum het zoutgebruik met ongeveer 40% teruggedrongen door ‘nat’ (zout gemengd met pekelwater) te strooien. Ook is het zoutgebruik minder geworden door routes te optimaliseren met moderne digitale technieken. “Hierdoor wordt er nu efficiënter gestrooid, waardoor minder verspilling plaatsvindt en minder belasting in en van het groen.”