Zaterdagmiddag ging de SP naar Hilversum-Zuid om te "buurten in de buurt". Een bekende actie, waarbij verschillende mensen van de partij huis-aan-huisfolders verspreiden en peilen wat er speelt in de wijk. Deze keer was de wijk Chatham aan de beurt, waar de verhuizing van een Hoogvliet-supermarkt de bewoners zorgen baart. Chatham is een van de vele wijken die de SP afgaat in aantocht naar de verkiezingen.

Ze waren met z’n zevenen: een mix van actieve partijleden, leden van de jongerenpartij ROOD en mensen van de kieslijst, zoals fractievoorzitter en lijstrekker Bianca Verweij: “Met je eigen ogen zien wat er speelt in een buurt is heel belangrijk.” Vertelt Verweij. “We gingen daarom maar al te graag langs om met bewoners te kunnen praten over wat er goed gaat in hun wijk èn over de zorgen.”

De zorgen om de verhuizing van een Hoogvliet-supermarkt uit de winkelstrip Chatham naar de Bosdrift zijn groot. De winkel zal de plek innemen van een Renault-garage. Voor beide partijen een ideale oplossing: de supermarkt kan hier uitbreiden en de autodealer kan zich vestigen op een gunstigere locatie. Het gesprek tussen de gemeente en de projectontwikkelaar loopt nog. De projectontwikkelaar is ook met groepje bewoners en ondernemers in gesprek gegaan, maar zaterdag wist geen enkele inwoner die de SP sprak te vertellen wat er wordt besproken. Ondertussen lopen de zorgen van bewoners steeds hoger op. Het verdwijnen van het autobedrijf deed veel omwonenden van de Bosdrift geloven dat hiermee een einde kwam aan de verkeersoverlast en parkeerproblemen die de zaak met zich meebracht. Echter nu deze plaatsmaakt voor een supermarkt, zijn veel bewoners bang dat dit probleem alsnog niet verholpen is.

Voor de omwonenden van de winkelstrip Chatham speelt een ander probleem. Bewoners die slecht ter been zijn, maken zich zorgen dat ze een langere afstand af moeten leggen voor hun boodschappen. Ook willen sommige winkels rondom supermarkt Hoogvliet meeverhuizen naar de Bosdrift. De aanstaande leegstand roept veel vragen op bij bewoners. Zou hier een huisartsenpost kunnen komen? Of een gezellig pleintje? Andere zorgen gaan over de verkoop van sociale huurwoningen, verkeersveiligheid en lagere inkomens.

Verweij: “We gaan opnieuw bij de gemeente na wat de stand van zaken is. Een maand of twee geleden hebben we vragen kunnen stellen over deze verhuizing en toen hebben we gemeld dat de burgers meer betrokken willen worden. We horen dat er bewoners in overleg zijn, maar degenen die wij spreken zeggen niet te weten wat er wanneer staat te gebeuren.”

De SP neemt de conclusies van gistermiddag mee. In totaal zijn er 800 folders verspreid met daarop niet alleen de standpunten van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook het verzoek om vragen over deze supermarktverhuizing of andere zorgen naar de SP te mailen. De partij verwacht nog meer reacties te ontvangen.

“Deze buurtbezoeken doen we al een hele tijd. Zo zijn we bijvoorbeeld al in Hilversum-Noord geweest,” vertelt Verweij. “Hier werden woningen gesloopt. De mensen uit die wijk wilden daarna graag 100% sociale huurwoningen terug. De SP heeft vervolgens in de gemeenteraad dat standpunt ingenomen en dit is gerealiseerd. Zoiets willen we natuurlijk voor meer wijken kunnen betekenen. Nu rond de verkiezingstijd zijn we daarom druk bezig om te buurten in extra veel buurten.”