HILVERSUM – Anne S. de Jong, raadslid van D66, is een nuchtere man die openstaat voor een goed gesprek, waarin hij oprechte interesse toont. Hij wordt het liefst gewoon met ‘je’ aangesproken en deelt graag zijn kennis en ideeën. Wat is zijn reden om mee te draaien in een politieke wereld die deze tijd verre van populair lijkt te zijn?

“De politieke partijen lopen leeg. Nog maar twee procent van de bevolking is lid van een politieke partij. En dat is een probleem. Want uit dat hele kleine groepje leden komen alle wethouders, Kamerleden en ministers voort”, aldus vermeldt in het NOS Nieuwsuur.
De Jong verwoordt zijn ideeën over deze kwestie.

Wat zie je van de verandering in het afnemende aantal leden?
“Het is binnen D66 inderdaad al geconstateerd dat de politiek niet erg populair meer is”

Waardoor is de landelijke afname van partijleden zo groot?
“Daar zijn meerdere redenen voor.. Ten eerste is de politiek voor de meeste mensen niet erg transparant of inzichtelijk. Mensen weten niet wat er gebeurt en hoe de dingen gebeuren. Dat zorgt voor afstand tussen politiek en het volk. De politiek vindt niet meer plaats naast je deur.
Ten tweede kan niet iedereen z’n zin krijgen. Politiek stelt teleur. Er is een soort consumentisme ontstaan waarin mensen hun zin willen krijgen. Mensen die daar onbegrip voor hebben die haken af. Er is weinig vertrouwen. Eerst heerst er ontevredenheid over iets, dan komen er verschillende oplossingen en kan nooit iedereen tevreden gesteld worden. Teleurstelling maakt dat mensen afhaken. De samenleving is individualistischer geworden. Er is een grote diversiteit in partijen, die elk hun eigen belangen hebben. Er komen juist meer belangenafwegingen en niet iedereen kan tevreden gesteld worden.”

Is dit een probleem, de grote diversiteit in belangengroepen?
“Ja, want hierdoor ontstaat een soort strijdmodel. Iedere groep, of ieder belang, wil bewijzen dat zij het belangrijkst zijn. Maar aan wie is het om bijvoorbeeld te beslissen dat de dieren belangrijker zijn dan de ouderen? Die keuze zouden we niet eens moeten willen maken.”

Hoe kan het dat, terwijl alle partijen minderen in leden, D66 juist toeneemt in het aantal partijleden?
“D66 neemt toe omdat meerdere mensen zien dat het niet zo kan doorgaan met dit strijdmodel. Ik wil me met de politiek bemoeien omdat ik een verbinder ben. Het algemeen belang van D66 is het nadenken over hoe we verbindingen kunnen leggen tussen alle verschillende partijen, om de strijd te ontstijgen. Om een land te creëren waarin we allemaal kunnen leven.”

Hoe zou je de ideologie van D66 omschrijven?
“Nou, D66 is geboren uit het idee juist een partij te zijn zonder ideologie. In de tijd rond 1966, toen Democraten’66 is geboren, had iedere partij een ideologie. D66 vond juist dat we daarvan af moesten. Vrijzinnige en vrijdenkende mensen die het individu centraal stellen en niet één bepaalde groep. Een partij van en voor iedereen. We zijn voor de vrijheid van de mens, we zijn dus erg liberaal. D66 is  progressief, liberaal en sociaal. Het wil vooruit, het is vrij, jij mag kiezen en we doen het samen, solidariteit. Onze vijf richtingwijzers zijn het fundament.”

Beschrijf je D66 als links of rechts?
“Als links sociaal is en rechts liberaal dan zijn we het beide. Het ondogmatische en het individuele gecombineerd. Rekening houden met meerdere belangen. De overheid moet niet bepalen wat je wel of niet mag doen. Overheid moet zorgen voor condities zodat je kan doen wat je wilt doen. De staat heeft niks te maken met je individuele leven.”

Hoe is de samenwerking met andere partijen in Hilversum?
“Het liberaal hart wordt gevormd samen met de VVD. Met een linkse vleugel, SP, en christelijke vleugel, het CDA. Door de samenwerking vermijden we ook dat we rechts genoemd worden.”

Het populisme is sterk in opkomst, wat vind je daarvan?
“Het is begrijpelijk, omdat het een manifeste uiting is van ongenoegen, van een emotie, van een zorg. Het is goed dat ze opkomen voor wat kwetsbaar is. Dat enkel benoemen is legitiem.
Maar de populistische partijen komen niet met de juiste oplossingen. Ze veroorzaken politiek tegen bepaalde groepen, ze sluiten mensen buiten.
Structurele problemen moeten opgelost worden, maar we moeten ook behouden wat we hier hebben opgebouwd.”