Hilversum- Arno Scheepers, wethouder van de VVD sinds 2010 begon als Raadslid. Wethouder is voor Scheepers zijn droombaan. “Omdat het mij alle mogelijkheden biedt om iets voor Hilversum te doen, de stad waar ik woon en leef. Sinds ik jong ben heb ik al interesse in politiek en maatschappelijke problemen.” aldus de wethouder.

“Na mijn studie, in 2010, ben ik in de gemeenteraad gekomen. Op dat moment krijg je als raadslid veel mogelijkheden om dingen te veranderen in jouw stad. De overstap van raadslid naar wethouder heeft twee kanten. Aan de ene kant is dat je raadslid bent geweest onmiskenbaar een heel groot voordeel, want als raadslid weet je wat er op de agenda staat in je eigen stad en je weet hoe politiek werkt. Als raadslid heb je een kaderstellende en controlerende taak. Aan de andere kant ben je als wethouder elke dag met de uitvoering bezig. Ik ben blij dat ik de overstap kon maken van raadslid naar wethouder.”

“Bij het station gaat veel veranderen, als je nu het station uitloopt is het een grauwe, saaie belevenis. Een paar jaar geleden hebben wij de kans gekregen om ‘het gak-gebouw’ te kopen. Dat pand gaat volledig tegen de vlakte, want het staat heel erg in de weg. Het stationsgebied is nu geen plek waar je Hilversum binnen wilt komen. Het hele gebied rondom het station gaan wij opnieuw ontwikkelen. Naast het station komen pleinen, kantoren, veel woningen en vooral veel groen. Over een tijdje stap je zo vanuit het station, het centrum van Hilversum in.

“Ik denk dat we er veel aan moeten doen om Hilversum groen en duurzaam te maken. We worden geconfronteerd met het feit dat het klimaat verandert. Die klimaatverandering is een feit, ik probeer binnen mijn portefeuilles daar zo veel mogelijk aan te doen. Onder andere door binnen beheer openbare ruimte, daar valt riolering ook onder, te zorgen voor een goed watermanagement systeem. Het ontkoppelen en het scheiden van het hemelwater en het afvalwater is daarin een belangrijke kwestie. Het nieuwe stationsgebied is hier een mooi voorbeeld van: als het heel hevig regent, ligt er als het ware een bak onder het straatniveau die fungeert als ‘wadi, een rivierbedding’. Door die ‘rivierbedding’ komt het water niet op straat te liggen maar dat het verdwijnt in de bodem.”

“Voor 2019 heb ik een paar concrete ambities. Mijn eerste ambitie gaat natuurlijk over het stationsgebied. We zijn nu bezig met het stedenbouwkundigplan. Ik hoop dat het plan begin 2019 goedgekeurd wordt door de raad, zodat we daarmee snel verder kunnen. Hoe eerder we de planning gereed hebben, hoe sneller we de schop in de grond kunnen steken. Daarnaast wil ik mij hard maken voor een nieuw grondbeleid en de renovatie van de bijzondere monumentale begraafplaatsen die we in Hilversum hebben.”