De Partij van de Arbeid vindt dat er in Hilversum meer gedaan kan worden aan voorlichting over het lachgasprobleem onder jongeren. Steeds meer jongeren in Nederland gebruiken deze drug. Omdat dit niet wordt gezien als echte drug, is dit probleem ook in Hilversum moeilijk aan te pakken.

Femke van Drooge (35), de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Hilversum, laat weten dat ze op de hoogte is van het probleem onder jongeren. Toch denkt zij dat er, ook onder de huidige regelgeving, meer gedaan kan worden om te voorkomen dat met name jongeren slachtoffer worden van te veel of verkeerd gebruik van lachgas. “Er zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen komen voor preventie en voorlichting over lachgas specifiek en niet alleen over drugs in het algemeen.”

De wet ziet lachgas nog niet als drug en de verkoop en het gebruik ervan is legaal toegestaan. De politie kan niemand arresteren of het lachgas innemen. “Het is op dat moment de eigen beslissing van iemand om dit te gebruiken of te verkopen.” zegt van Drooge.
In tegenstelling tot de meeste drugs is lachgas over het algemeen niet verslavend, maar het gebruik ervan brengt flink wat risico’s met zich mee. Enkele risico’s van lachgasgebruik op korte termijn zijn: zuurstoftekort in de hersenen, bevriezing van de longen en negatieve effecten zoals gevoelens van onrust en angst.

Uit een onderzoek van het Trimbos-Instituut in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat van alle ‘uitgaansdrugs’ lachgas verreweg het meest populair is: één op de twaalf scholieren en zelfs één op de zes studenten (mbo/hbo/wo) heeft weleens lachgas gebruikt. “Met betrekking tot lachgas zou er dus naast de middelbare scholen ook veel gewonnen zijn als er meer aandacht voor preventie komt op mbo-scholen in Hilversum, zoals het ROC bij Hilversum Sportpark.” zegt van Drooge.

De gemeente Hilversum is ook bezig met het lachgasprobleem. De politie probeert veel te doen op het gebied van voorlichting en preventie. De politie plaatst op haar Facebookpagina meerdere berichten over de risico’s van het gebruik van lachgas.

In 2016 heeft de PvdA een motie ingediend waarin de partij het Ministerie van Volksgezondheid vraagt om diepgaander onderzoek te doen naar de risico’s en gevolgen van lachgasgebruik en om de landelijke regelgeving hierover aan te scherpen. Op dit moment is lachgas legaal. Het valt onder de Warenwet, waardoor het gebruik ervan en de in-en verkoop niet streng worden gecontroleerd.