Ondanks veel ophef over een nieuwe McDonald's aan de Vreelandseweg, is de gemeente akkoord gegaan en zal het nieuwe fastfoodfiliaal er komen. Aanleiding voor McDonald's en de bewoners van Hilversum-West om op woensdagavond 24 november in het buurthuis bij elkaar te komen en afspraken te maken voor de toekomst.

“Ik wist zelf pas veel te laat wat er allemaal speelde, maar nu ben ik het eigenlijk volledig met jullie eens. We hadden de bewoners er meer bij moeten betrekken,” verteld McDonalds vestigingsmanager Hans Moree aan de bewoners in de zaal.

Niet alleen de vestigingsmanagers van McDonald’s waren op de bijeenkomst aanwezig, ook verschillende leden van Hart voor Hilversum en buurtcoördinator Jaco Huisman waren van de partij om de avond in goede banen te leiden.

Honderden mensen tekenden eerder dit jaar de petitie tegen de nieuwe McDonald’s. Een van de grote bezwaren is het verwachte effect dat deze vestiging zal hebben op het verkeer in de buurt. Het filiaal zal zich op minder dan 150 meter afstand bevinden van een woonwijk. Andere zorgen betreffen zwerfafval, lichtvervuiling door de billboards en de eventuele overlast van (hang)jongeren die de fastfoodketen zal aantrekken.

 “Alles wat ik kan zeggen is: mocht dit gebeuren, treedt dan vroegtijdig met de jongeren in contact,” vertelt buurtcoördinator Jaco Huisman, “voordat er te veel frustraties ontstaan. Mocht dit de problemen niet voorkomen of verkleinen, blijf er dan zo veel mogelijk melding van maken.”

Op te veel jeugdoverlast wordt door McDonald’s zelf niet geanticipeerd. “We richten ons op familiepubliek, omdat onze vestiging zich buiten het centrum bevindt,” vertelt Moree. Door alle ophef heeft het filiaal ook besloten niet 24/7 openingstijden te hanteren, maar voorlopig open te blijven tot 1 uur ’s nachts.

De nieuwe vestiging zal rond kerst zijn deuren openen zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Op de bijeenkomst is door Hart voor Hilversum, McDonalds en de bewoners besloten om eind januari een volgende bijeenkomst te houden over de ontwikkelingen van de nieuwe ‘Mac’.