HILVERSUM – De storm die buiten raasde weerhield de inwoners van Hilversum niet om de nieuwjaarsbijeenkomst in de St. Vituskerk bij te wonen. Bij binnenkomst stond burgemeester Broertjes bij de deur om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Versieringen hingen aan de muren van de kerk en de houten kerkbanken zaten helemaal vol met mensen. De nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar weer een grote opkomst.

Bij binnenkomst klonk vrolijke muziek van het Politie Muziekgezelschap Excelsior. Toen iedereen een plekje had gevonden, opende Annet Bakker, inwoner van Hilversum, de bijeenkomst. Na een korte introductie over hoe het programma er uit zou zien kondigde ze het Radio Filmharmonisch Orkest aan. Het grote orkest zat al helemaal klaar op het podium. Alle orkestleden waren in zwart gekleed en het eerste nummer dat ze speelden was van de componist Johan Strauss. Nadat het Radio Filmharmonisch Orkest een daverend applaus kreeg voor hun eerste nummer, verscheen er een filmpje op twee grote schermen over “De makers van 2018”. Voetbalclub Victoria, speeltuin Erfgooier, United, O & D de Meent, een sloper van GAK-gebouw en de kinderburgemeester kwamen voor in het filmpje.

Nadat het publiek applaudisseerde voor “De makers van 2018” kreeg burgemeester Pieter Broertjes het woord voor zijn nieuwjaarstoespraak. Hij sprak zijn zorg uit over de ontevredenheid van een grote groep Hilversummers en hij wil zich hard maken voor nieuwe politiek waarbij het vooral draait om meer naar elkaar te luisteren en het vergroten van vertrouwen. Als voorbeeld dat het vertrouwen moet vergroten, noemde Broertjes de ambitie om de wijkagent het aanspreekpunt te laten worden voor veiligheid in de wijk. “Het goede nieuws is dat dat dit jaar ook gaat gebeuren. De wijkagent komt dit jaar meer beschikbaar en zichtbaar voor bewoners: veiligheid dichtbij”, aldus Pieter Broertjes.

Ook vertelde hij hoe hij de Hilversumse samenleving het liefst zou zien. “Ik heb een weerbare samenleving voor ogen waarin we daadwerkelijk scheidslijnen overbruggen, tussen rijk en arm, tussen wit en zwart en waarin we nadenken over de betekenis van vrijheid, al bijna 75 jaar. Waarin iedereen uit zijn of haar eigen bubbel komt en in gesprek gaat met elkaar, waarin we – in de geest van Tjeenk Willink – de polarisatie te lijf gaan. Leven in vrijheid is een opdracht en is niet vrijblijvend. Dat moet je leren.” Na de toespraak van de burgemeester werd er een erespeld uitgedeeld, dit jaar viel de eer te beurt aan Politieharmonie Orkest Excelsior. Cees Punter en Jurjen Koetze namen de speld in ontvangst namens het hele orkest.

Vervolgens ging de bijeenkomst verder met muziek van het Radio Filmharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Het koor en het orkest speelden twee stukken samen en het publiek luisterde aandachtig mee. Na meerdere bijzondere stukken was het tijd voor de uitreiking van de ondernemer van het jaar. “De publieksprijs van de Verkiezing Hilversumse Onderneming van het jaar gaat dit jaar naar… de Jumbo aan de Larenseweg!” werd omgeroepen door de microfoon. Het publiek applaudisseerde luid en met een brede glimlach op zijn gezicht nam Carl van Dam samen met Spike Schoonhoven, eigenaar en directeur van Jumbo aan de Larenseweg de Rabobank Business Award in ontvangst.

Om de bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst af te sluiten speelde het orkest nog een paar stukken. Annet Bakker sloot de avond af en na afloop kon iedereen buiten nog een oliebol en een hartig Syrisch hapje halen.