HILVERSUM - Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft afgelopen donderdag de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart gepubliceerd. De afgelopen jaren was de opkomst voor het waterschap het laagst van alle verkiezingen. Officiële uitslagen van Databank verkiezingsuitslagen laten zien dat een krappe 40 procent van de bevolking kwam stemmen voor de waterschappen, waar een ruime 80 procent het bolletje voor de Tweede Kamer aankruiste. Maar wat zijn nou die waterschappen?

In Nederland betaalt iedereen waterschapsbelasting. De belangrijkste taak van het waterschap is om het land te beschermen tegen water. Grote delen van Nederland liggen namelijk onder de zeespiegel en de kans op overstromingen is daarom aanwezig. De opbrengst van de belasting wordt gebruikt om dijken te bouwen en te onderhouden. Ook wordt er gezorgd voor genoeg schoon water en houdt het waterschap zich bezig met de klimaatverandering, natuur en recreatie, energie en grondstoffen en cultureel erfgoed.

Tijdens de waterschapsverkiezingen worden er 23 van de 30 leden van het algemeen bestuur gekozen. De 7 andere leden zijn geborgde zetels; vaste zetels voor vertegenwoordigers van instellingen die een groot belang hebben bij het waterbeleid. Die voor landbouw, drie voor bedrijven en één voor natuurbeheerders. De deelnemende partijen en hun bijbehorende kandidatenlijsten zijn te vinden op www.agv.nl.