HILVERSUM – Wimar Jaeger kreeg tijdens de commissievergadering van woensdag 10 oktober veel kritiek vanuit de PvdA en Hart voor Hilversum. De partijen hadden kritiek op Hilversum Marketing. Jaeger kon zich niet vinden in deze kritiek, volgens hem boekte de stichting het afgelopen jaar grote vooruitgang.

De PvdA en Hart voor Hilversum hadden de afgelopen commissievergadering veel vragen aan Wimar Jaeger over Hilversum Marketing. Jaeger sprak de commissie toe uit naam van het college. Deze stichting zet zich in voor het organiseren van activiteiten voor bedrijven en burgers in Hilversum. De organisatie tracht zo de burgers en bedrijven zich verbonden te voelen met Hilversum.

Een vraag vanuit de commissie luidde de afbouw van de subsidie. Volgens Jaeger vindt deze afbouw al plaats. De stichting krijgt in 2019 een subsidie van 240.000 euro ten overstaande de 330.000 euro die de stichting in 2018 kreeg. Volgens Jaeger heeft Hilversum Marketing een toegevoegde waarde voor de gemeente. Ook was er kritiek op de niet gehaalde deadline van 1 mei 2018 voor het verstrekken van een jaarplan en begroting. Jaeger antwoorde hierop dat er met het bestuur is afgesproken dat er uitstel is gegeven tot 15 oktober. De commissie wil de stukken van Hilversum Marketing over het jaarplan en de begroting voor die datum hebben . Volgens Jaeger is dat niet haalbaar.  Na overleg is besloten de deadline verder te verschuiven naar de raadsvergadering van 14 november.

Wethouder Jaeger is tevreden over de voortgang die de stichting het afgelopen jaar in Hilversum heeft geboekt, hij kan zich niet vinden in de gegeven kritiek.