HILVERSUM – Naar aanleiding van de campagne “Hilversum veilig naar school” zijn er verschillende wijzigingen aangebracht aan het verkeer rondom de twee locaties van de Fabritiusschool. Op de drukke verkeerspunten bij de basisscholen aan de Fabritiuslaan en de Egelantierstraat zijn markeringen, vlakken en verkeersborden geplaatst. De veranderingen aan de weg moeten het verkeer in de buurt er extra op attenderen voorzichtig te zijn.

Het is niet voor het eerst dat de basisschool aandacht schonk aan de campagne. Frank Higler, directeur van Fabritiusschool, liet namens de basisschool weten dat het eerder al een verkeersbrigadiersdienst liet opzetten bij het kruispunt tussen de Eikbosserweg en de Diependaalselaan. Daarna heeft de verkeerscampagne de school benaderd en de schooldirectie besloot om mee te doen aan de campagne. De Fabritiusschool ondertekende vervolgens in het afgelopen voorjaar een overeenkomst waarmee het zichzelf verplichtte deel te nemen aan gesubsidieerde verkeersprojecten.

De directeur heeft in zijn twintig jaar als hoofdverantwoordelijke nog geen ernstige ongelukken meegemaakt rondom de school en hem is er uiteraard alles aan gelegen om dit ook zo te houden. Maar Higler begrijpt ook dat ongelukken in een klein hoekje zitten: “Bij pech kunnen er zomaar ineens twee ongelukken gebeuren binnen korte tijd. Resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst.”

De locaties rondom de Fabritiusschool zijn overigens niet de eerste plekken die onder handen zijn genomen in Hilversum. In 2015 waren er al op 9 andere schoollocaties markeringen aangebracht. Binnenkort worden er ook de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de buurt van Lorentzschool. De werkzaamheden bij het kruispunt tussen de Kamerlingh Onnesweg en de Lorentzweg, ook wel het Brandweerkruispunt genoemd, moeten ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers makkelijker over kunnen steken.