De gemeente heeft 1.8 miljoen euro extra toegezegd voor Jeugdhulp in 2020, naar aanleiding van een rapport van de rekenkamer over de kwaliteit van de zorg. In dit rapport wordt de jeugdhulp in Hilversum met een 8.8 beoordeeld. De zorg zelf is goed, alleen het werkveld is onoverzichtelijk en de financiën zijn voor de gemeente niet te beoordelen.

In 2015 is de zorg voor jongeren overgedragen aan de gemeenten vanuit het rijk en de provincie. Het doel van deze transitie was het dichterbij halen, beter en goedkoper maken van de zorg. De transformatie van de zorg blijkt, uit het rapport van de rekenkamer, nog niet helemaal geslaagd.

De financiën voor de gemeente zijn onvoorspelbaar. Doorverwijzingen door de huisarts maken dat er geen gemakkelijk zicht is op de hoeveelheid mensen die wordt doorverwezen per jaar. De uitgaven van de gemeente aan jeugdhulp is in de afgelopen jaren erg veranderlijk gebleken. In 2015 en 2016 gaf de gemeente in totaal 2.8 miljoen euro minder uit dan het budget. In 2017 werd er 1.5 miljoen euro meer uitgeven. Voor 2020 vergroot de gemeente het budget met 1.8 miljoen euro. Het geld gaat gebruikt worden om de samenwerking tussen partijen te versoepelen.

Het aanbod van hulpaanbieders is erg groot. Er is geen overzicht van de partijen. De rekenkamer stelt vast dat er een beter overzicht moet komen, zodat een goede hulpverlener vinden makkelijker wordt voor alle betrokkenen.

Via het Sociaal Plein vragen ouders hulp voor hun kind, een team genaamd Jeugd en Regie realiseert de hulpvraag. Het team regelt een goede toeleiding naar de hulp. Ze voeren dit zelf niet uit, wat zorgt voor een verschil tussen de gemeente Hilversum en twee derde van de gemeenten in Nederland.