De gemeente heeft 1.8 miljoen euro extra toegezegd voor Jeugdhulp 2020, naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer over de kwaliteit van de zorg. In dit rapport wordt de jeugdhulp in Hilversum met een 8.8 beoordeeld. De zorg zelf is goed, alleen het werkveld is onoverzichtelijk en de financiën zijn voor de gemeente niet te beoordelen.

In 2015 is de zorg voor jongeren overgedragen aan de gemeenten, vanuit het rijk en de provincie. Het doel van deze transitie was het dichterbij halen, beter en goedkoper maken van de zorg. De transformatie van de zorg blijkt, uit het rapport van de rekenkamer, nog niet helemaal geslaagd.

Via het sociaal plein kunnen ouders hulp aanvragen voor hun kind, dit wordt gerealiseerd door een team genaamd Jeugd en Regie. Het team regelt een goede toeleiding naar de hulp. Ze voeren zelf geen hulp uit, wat zorgt voor een verschil tussen de gemeente Hilversum en twee derde van de gemeenten in Nederland.

Wanneer het duidelijk is welke hulp een kind nodig heeft, is het lastig een hulpverlener te kiezen. Het aanbod van hulpaanbieders is erg groot. Er is geen overzicht voor alle partijen. De rekenkamer stelt vast dat er een overzicht moet komen, zodat hulp kiezen makkelijker wordt voor alle betrokkenen.

Daarbij zijn de financiën voor de gemeente onvoorspelbaar. Vanwege doorverwijzingen van de huisarts, is er geen gemakkelijk zicht op de hoeveelheid mensen die worden doorverwezen per jaar. De uitgaven van de gemeente aan jeugdhulp is in de afgelopen jaren erg veranderlijk gebleken. In 2015 en 2016 gaf de gemeente in totaal 2.8 miljoen minder uit dan het budget. In 2017 werd er 1.5 miljoen meer uitgeven. Voor 2020 de gemeente het budget vergroot met 1.8 miljoen. Dit gaat gebruikt worden om de samenwerking tussen partijen te versoepelen.