Branden die niet op tijd worden geblust, achterstallig papierwerk op het bureau en auto's die niet de weg op kunnen. Het zijn voorbeelden van wat zich tegenwoordig afspeelt bij de Hilversumse brandweer. Deze wanorde komt door een gebrek aan personeel.

Het is een landelijk probleem dat alleen maar groter lijkt te worden. Het probleem heeft een heel duidelijke oorzaak: een personeelstekort. Tien jaar geleden waren er meer vrijwilligers, maar in de afgelopen tien jaar zijn de branden juist toegenomen.
Op dit moment bestaan de korpsen voor om en nabij 80 procent uit vrijwilligers, waarvan het grootste deel 50 plus is. Er is duidelijk sprake van vergrijzing, maar ook van afvallers. De meeste nieuwe leden onderschatten het probleem en haken daardoor af na ongeveer een jaar. De meeste vrijwilligers hebben hiernaast ook een andere baan en een gezin waardoor het moeilijk te combineren is en daarop komen de onregelmatige werktijden. Een prima zogeheten onkostenvergoeding met bonussen staat er tegenover.
De korpsen organiseren eens in de zoveel tijd een open dag, waar alle informatie wordt gedeeld. Op deze manier proberen ze nieuwe leden te werven. Jos Verhoeve, coördinator bij de brandweer, is nog voorzichtig: “Het heeft allemaal weliswaar een gering werkend effect, maar het gewenste en benodigde aantal leden is in de verte te zien.”