In Hilversum is er een toename van het aantal daklozen en het is steeds lastiger voor de daklozenopvang om al deze mensen op te vangen. De discussie heerst of er meer opvangplekken bij moeten komen, of dat er meer huisvesting gecreëerd moet worden om de dakloosheid te verminderen.

Harro Koeleman, zorgmanager bij Kwintes is verantwoordelijk voor de daklozenopvang in Hilversum: “We zijn van zestien naar dertig opvangplekken gegroeid, er moeten niet nog meer bij komen, dat is alleen nuttig voor korte termijn. Je moet juist zorgen dat mensen in eerste instantie niet dakloos raken. Daarom moeten er meer betaalbare woningen bijkomen, hiervoor kunnen snel leegstaande kantoorpanden omgebouwd worden tot tijdelijke HAT-eenheden. Zo makkelijk is dat niet maar dit is een kwestie van prioriteiten stellen, en de daklozen zijn nu een ontzettend hoog onderwerp. Er zijn zo’n 40.000 woningen te kort in Nederland dus de overheid moet wel iets gaan doen nu.” Ook De buitenparlementaire oppositie Hilversum BIJ1 vindt dat het tijd is voor de politiek om serieus aan de slag te gaan met het tekort van sociale huurwoningen. Zo zal de daklozen toename vanzelf verminderen volgens hen.

De oorzaken waarom steeds meer mensen, vooral jongeren,  op straat komen te staan, zijn bekend volgens het college van burgermeester en wethouders. Dit komt komen vanwege de complexiteit van de samenleving, onbekendheid met de gemeentelijke dienstverlening, maatwerk bij de kostendelersnorm en het gebrek aan betaalbare huisvesting. Koeleman ziet dit evenzo als oorzaken, ook merkt hij op dat het steeds vaker de  jongeren zijn die op straat komen te staan: “De afgelopen jaren komen er steeds meer jongeren bij onze daklozenopvang aan kloppen. Daarom hebben we sinds verleden jaar een aparte crisisopvang voor hen gecreëerd, voorheen zaten zij namelijk gewoon tussen de volwassen.”