De gemeente Hilversum streeft naar de bouw van tweehonderdvijftig woningen per jaar, waarvan tweehonderd in het sociaal- en middensegment. Wethouder Jan Kastje laat dit weten naar aanleiding van een technische vraag van het CDA op de Begroting 2020.

In de Begroting 2020 staat onder andere dat een derde van het totaal opgeleverde aantal woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Ook voor huur- en koopwoningen in het middensegment zijn streefwaarden gesteld, namelijk de helft van alle opgeleverde woningen moeten woningen in het middensegment zijn. Het doel is om de sociale woningvoorraad op peil te krijgen en het aanbod in de midden huur te verhogen.

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken blijft zich aan hun streefwaarde van honderd nieuwe sociale huurwoningen per jaar houden. Marly Bergen, medewerker woningcorporatie Het Gooi en Omstreken: “Wij hebben de middelen beschikbaar om in de komende tien jaar duizend sociale huurwoningen te realiseren binnen ons werkgebied. Dit voornemen is ingerekend in onze meerjarige investeringsbegroting.”

Of de streefwaarde behaald gaat worden, is de vraag. Bergen: “De praktijk wijst uit dat de realisatie hiervan soms meer tijd vraagt dan in eerste instantie wordt voorzien, waardoor de jaarproducties waarschijnlijk achterblijven op de gewenste prognoses.”

Bergen geeft aan dat er in 2018 en 2019 voldoende sociale huurwoningen opgeleverd zijn, om aan een deel van de woondoelstellingen te voldoen.