Het vrouwenquotum is al jaren een discussiepunt in de Nederlandse politiek. De vrouwelijke fractievoorzitter Marleen Remmers van GroenLinks Hilversum was altijd tegen het vrouwenquotum, maar heeft haar gedachten nu veranderd. Wat is een vrouwenquotum nou precies?

Wat is het vrouwenquotum?
Een vrouwenquotum is een door de overheid opgelegd streefcijfer voor het minimumaantal vrouwen in topfuncties te hebben in bedrijven en in de politiek. Alle vijfduizend Nederlandse BV en NV bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, moeten streven naar minimaal 30 procent aan vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Dit wettelijk streefcijfer moest behaald worden in 2016, maar omdat er tot nu toe onvoldoende voortgang is geboekt en het streefcijfer nog niet gehaald is, wordt de wet voortgezet tot 1 januari 2020

Waarom is een vrouwenquotum nodig?
Volgens Remmers is er een vrouwenquotum nodig om meer vrouwen in de politiek te krijgen en zo een betere balans te hebben tussen man en vrouw in de politiek. De fractievoorzitter denkt dat vrouwen als een rolmodel fungeren wanneer er meer vrouwen in leidinggevende posities en in politieke plekken komen. Hierdoor denkt Remmers dat andere vrouwen ook worden aangemoedigd om de top te bereiken. Volgens een onderzoek van EenVandaag naar aanleiding van Internationale Vrouwendag 2019, zijn de meeste jonge vrouwen voor een vrouwenquotum, maar liefst 54%. Volgens hen is het quotum nodig om het proces te versnellen dat er meer vrouwen in topfuncties komen. Een derde van de vrouwen ziet het quotum totaal niet zitten. Zij vinden dat het quotum een ongewenste nadruk op het geslacht legt. Ook de meeste mannen, 80%, zijn tegen een vrouwenquotum

Hoe wordt de streefcijfers gehandhaafd?
Als een BV of NV geen diversiteitsbeleid heeft of het wettelijke streefcijfer niet halen moet het bedrijf in het bestuursverslag ook uitleggen waarom ze deze niet hebben of dit niet hebben gehaald. Verder zijn er geen harde sancties opgelegd. Remmers denk dat niemand blij wordt van sancties. Maar toch denkt de vrouwelijke fractievoorzitter dat er goed over gepraat moet worden waarom we die streefcijfers maar niet halen

Wat zijn de argumenten van de Europese Unie om meer vrouwen in de politiek te krijgen?
Er zijn meerdere argumenten waarom er het zo belangrijk is om vrouwen in de politiek te hebben, volgens een rapport van het Europese Parlement uit 2019. Argument één is rechtvaardigheid: ongeveer de helft van de bevolking bestaat uit vrouwen en daarom hebben vrouwen ook het recht om vertegenwoordigd te worden. Het volgende argument is het ervaringsargument: de ervaringen van vrouwen verschillen van die van mannen en moeten vertegenwoordigd zijn in discussies die resulteren in beleidsvorming en implementatie. Het derde argument is belangen: mannen en vrouwen hebben allebei andere belangen die soms tegenstrijdig zijn. Kritische massa is het volgende argument: Vrouwen zijn in staat om solidariteit te bereiken met het doel om de belangen van vrouwen te vertegenwoordigen wanneer ze bepaalde niveaus van vertegenwoordiging bereiken. Dan hebben we het symbolische argument: vrouwen zullen eerder ook het politieke leven in willen als ze daar rolmodellen in hebben. Het laatste argument is democratie: de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bevordert democratisering van bestuur in zowel overgangs- als geconsolideerde democratieën. Elf Europese landen hebben een wettelijke vastgestelde quota: België, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal, Roemenië en Slovenië

Hoe zorgt GroenLinks er voor dat er genoeg vrouwen op de lijst staan?
De linkse partij is nu al aan het kijken welke vrouwen ze kunnen interesseren om over drie jaar op de lijst te staan. Volgens Remmers gaan ze na wie er zoveel tijd en energie in de fractie wilt steken om zich te committeren voor vier jaar lang. GroenLinks benadert de vrouwen persoonlijk om zo interesse te wekken. GroenLinks maar één vrouw in de gemeenteraad. Hart voor Hilversum, D66, VVD en PVDA hebben er meer. Maar CDA en Hilversum Belang hebben er geen, GroenLinks, de Christen Unie, Leefbaar Hilversum en SP hebben allemaal één vrouw in de gemeenteraad die ook fractievoorzitter is. Verder Leveren D66 en PVDA ook een vrouwelijke fractievoorzitter.