Hilversum- Uit een rapportage die de gemeente Hilversum heeft gedaan met samenwerking van centraal bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat 41 procent van alle Hilversummers tevreden is over het functioneren van de gemeente op gebied van leefbaarheid en veiligheid. Maar uit de wijk Riebeeck horen we andere geluiden.

 

Het centraal bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt vast dat dat 41 procent van alle Hilversummers tevreden is over het functioneren van de gemeente op gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dat is als je vergelijkt met andere gemeentes een hoge score. Toch is 59 procent van de mensen niet tevreden met de leefbaarheid in Hilversum. Zou het kunnen dat onder die 59 procent veel buurtbewoners van Riebeeck vallen?

 

Volgens Nelleke Schenkkan is Riebeeck ‘het vergeten hoekje van Hilversum’. De wijk heeft weinig voorzieningen als een huisarts, apotheek of een kerk waar mensen kunnen samen komen. Ze vindt dat er weinig sociale cohesie in de wijk is en volgens haar is sociale verbinding een belangrijk punt als het gaat om de leefbaarheid van een wijk. Ook zegt zij dat de buurt gekenmerkt wordt door veel eenzaamheid van ouderen.

 

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Er zijn veel vrijwilligers in de wijk die activiteiten en bijeenkomsten organiseren. Bijvoorbeeld het Scootmobiel- maatjes programma, daar geven ervaren scootmobiel bestuurders beginnende scootmobiel bestuurders tips. Zodat oudere bewoners niet meer thuis blijven geïsoleerd van de buitenwereld, maar nu ook naar buiten kunnen. Ook heeft het wijkcentrum van Riebeeck recent een opknapbeurt gekregen.

 

Dus er wordt gewerkt aan de leefbaarheid voor ouderen in de wijk. Maar dat verhelpt het probleem dat de wijk aan het vergrijzen is niet. Die taak ligt deels bij de woningcorporaties die meer aantrekkelijke woningen moet creëren voor jonge gezinnen en starters. En bij de gemeente die moet gaan kijken hoe ze van de wijk Riebeeck weer een wijk kunnen maken die interessant is voor jong gezinnen.