De gemeente van Hilversum wilt dat het stationsplein verandert, door het groener en levendiger te maken. De gemeente wilt graag een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum en door de aanpassingen denken ze dit te kunnen realiseren.

De gemeente heeft een bepaald doel voor ogen: “We moeten zorgen dat het Stationsgebied zo een aantrekkelijke groene entree van Hilversum wordt”, zoals ze zelf aangeven op de website.

De gemeente heeft een bepaald doel voor ogen: “We moeten zorgen dat het stationsgebied een aantrekkelijke groene entree wordt”, geeft de gemeente aan op hun website. “We willen een sfeer creëren rond het stationsplein, waar mensen willen verblijven”,  vermeld de gemeente ook.

De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan klaarliggen wat iets weg heeft van een model genaamd “De 7 Straatjes”. Dit model houdt in dat: door middel van het slim aanleggen van straten, lanen en pleinen, een goede verbinding met het centrum en het stationsplein wordt gerealiseerd.

De gemeente vindt dat met het aanpakken van het stationsgebied, de sfeer van het centrum ook in het station terug te vinden is. Doordat ze het stationsgebied levendiger en aantrekkelijker maken, denken ze de afstand tussen Hilversum oost en het centrum gevoelsmatig te verkleinen.

De weg onder het spoor door, is de belangrijkste verbinding tussen de oostkant van Hilversum en het centrum.  De gemeente is echter niet tevreden met situatie zoals het nu is: ”Vandaag de dag is de entree van de fietstunnel donker en nauw, de openbare ruimte grauw en zijn de hellingen steil, waardoor voor de voetganger en de fietser de route onder het spoor door onaangenaam is”, geeft de gemeente aan in hun presentatie over het Stedenbouwkundige plan van april 2019.

De plannen om de routes aangenamer te maken zijn als volgt. Ze willen aan beiden kanten van het spoor de fietstunnel aanpassen. De fietspaden zullen aan beiden kanten minder steil zijn, aan de oostkant wordt het fietspad ook nog verbreed. Verder gaan de muren in de tunnel plaats maken voor een soort van trap, waar veel ruimte is voor groen. Naast de groene trap komen er ramen waardoor de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen zichtbaar zijn, dit zou ervoor moeten zorgen dat er een veilige sfeer heerst maar ook dat het ruimer en lichter oogt. Aan de oostkant van het station is er samen met de bewoners een nieuw ontwerp gemaakt voor het Oosterspoorplein, het was hierbij erg belangrijk dat het plein groener moest zijn en dat de verbinding tussen oost en het centrum hierdoor verbeterd.