HILVERSUM - Samen met zorg -en welzijnsorganisaties in Gooi -en Vechtstreek organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Met dit actieplan hopen zorginstellingen een beter imago te creëeren voor het werk in de zorg en zo het personeelstekort tegen te gaan. Dit door middel van onder anderen het vergroten van de opleidingsmogelijkheden en het positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren. Ook ziekenhuis TerGooi heeft het actieplan op donderdag 18 april ondertekend. Verslaggevers Floor Brands en Lisa Geluk spreken Bas Brussaard, manager Human Resources van ziekenhuis Ter Gooi.