De opwarming van de aarde is een feit en daarom zetten verschillende gemeenten zich in voor een beter milieu. Zo ook die van Hilversum, die wel hele ambitieuze doelstellingen nastreeft. Wat is de gemeente allemaal van plan? En wat merken de bewoners ervan? Hier de belangrijkste dingen die je als Hilversummer moet weten over de Energietransitie 2019.

Wat wil de gemeente precies bereiken?
De gemeente Hilversum gaat zich in 2019 extra inzetten om 100 kiloton CO2-reductie eind 2020 te halen. Ook wil zij in 2050 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot in 2030 met 50% te hebben verminderd. Volgens het Jaarplan Energietransitie 2019 is de overstap van aardgas naar schone energiebronnen een noodzakelijke stap voor een CO2-reductie.

Hoe wordt dit precies aangepakt?
Er wordt een extra investering van 650.000 euro in 2019 ingezet op activiteiten rondom energiebesparing bij bedrijven en woningisolatie. Deze activiteiten zijn in het Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 het meest effectief gebleken in CO2-reductie.
De gemeente wil bedrijven ook stimuleren door een zogenaamde ‘Green deal’; het creëren van 10 duurzame businesscases voor kantoren op het verduurzamen van cultureel erfgoed. Ook komt er extra inzet op handhaving in het kader van Europese regelgeving. Het eigen vastgoed van de gemeente wordt verduurzaamd en de gemeente organiseert een tweetal stadsgesprekken waarin inwoners en bedrijven de gelegenheid krijgen mee te denken, praten en doen, beschrijft het Jaarplan Energietransitie 2019. Maar omdat er veel onzekerheid is over het verloop en de uitvoering van het plan is de gemeente in woonwijk de Meent begonnen met experimenteren en uittesten van verschillende methodes.

Wat heeft deze doelstelling voor zin, als niet alle gemeenten in Nederland deze nastreven?
“Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen is noodzakelijk” zegt communicatieadviseur van de gemeente Hilversum Sasja Schermer. “De Gemeente Hilversum is niet de enige gemeente die duurzaamheidsambities heeft. Hilversum staat hier dus niet alleen in en het heeft zeker zin. ” De ambities zijn volgens haar te behalen in de bebouwde omgeving; energiebesparing in huizen, kantoren, scholen en bedrijfspanden.

Wat voor financiële gevolgen heeft het voor bewoners?
“Kosten voor bewoner hangen af van meerdere factoren,” laat Schermer weten. “Het type woning, isolatiemaatregelen en de mate waarin aanpassingen kan aansluiten op andere onderhoud en/of verbouwingsmomenten.” Maar er zijn ook financiële voordelen voor de burger, zoals een lagere energierekening en meer wooncomfort. De mensen die het niet kunnen betalen zullen hoogstwaarschijnlijk financieel worden ondersteunt door banken, hypotheekverstrekkers, het rij en gemeenten. Maar dit is nog in ontwikkeling. “Op dit moment zijn er wel al gemeentelijk en landelijk allerlei goedkope duurzamheidsleningen en subsidiepotten.

Wat is er op dit moment al te merken van de veranderingen?
De Meent is de eerste wijk waarin wordt geëxperimenteerd met CO2-reductie en een aardgasvrije leefomgeving. De gemeente Hilversum heeft hierbij de regie en werkt samen met Werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij, dat speciaal voor dit doel is opgericht. De werkgroep bestaat uit netwerkbeheer Liander, woningbouwcorporaties De Alliantie en Het Gooi & Omstreken, Stichting Hilversum Meent en Smart Energy Cities. Op dit moment wordt er gewerkt aan Fase 1 van het werkplan. Hierin komen de koplopers die niet willen wachten met het verduurzamen van hun woning en bewoners met een natuurlijk monument aan bod. Ook worden er studies opgezet omtrent het aardgasvrij maken van Label B-woningen en de haalbaarheid van in-1-keer-goed renovaties. Het doel van deze fase van 2018-2020 is het ontwikkelen van staalkaarten, het leren vanuit de praktijk met koplopers, keten van leveranciers betrekken bij de aanpak in de Meent.
Verder wordt er samen met bedrijfsterreinen gewerkt aan verduurzaming hiervan, worden er extra handhavende energieaudits voor bedrijven ingezet en is voor scholen verduurzaming een extra onderdeel van het nieuwe integraal huisvestingsplan onderwijs dat met de schoolbesturen wordt opgesteld.
Het isoleren van woningen is misschien wel het meest interessant voor bewoners.  Deze zullen in de toekomst worden geholpen met een zogenaamde ‘klantreis’. Woningeigenaren krijgen steun bij beslismomenten rondom het nemen van energiemaatregelen, maar houden zelf de regie in hand. De eigenaar krijgt informatie, advies, uitgezochte offertes, uitvoering en een evaluatie. Isoleren is de eerste stap naar aardgasvrij Hilversum. De tweede is de energietransitie.