HILVERSUM – De mogelijke fusie van Hilversum met Wijdemeren is al een tijd actueel en zal tot het uiteindelijke besluit in 2019 naar alle waarschijnlijkheid een veelbesproken onderwerp blijven. Olaf Streutker van het CDA bespreekt waar zij als partij staan in de kwestie van de fusie.

Hoe denkt het CDA over de eventuele fusie van Hilversum met Wijdemeren?
“Onlangs hebben we een bestuurskrachtonderzoek gehad, waarbij er in vijf gemeentes is gekeken of ze op termijn zelfstandig kunnen voortbestaan of niet. Daar is uitgekomen dat Wijdemeren er toch relatief zwak voorstaat. Ik denk dat in de eerste instantie de vraag van de fusie ligt bij Wijdemeren zelf. Als Wijdemeren zegt dat ze zien dat het moeilijk wordt om op eigen benen te staan en willen fuseren met een gemeente, dan staan wij daar zeker voor open. Onder voorwaarde dat Wijdemeren zelf ook wilt fuseren, zeggen wij als CDA dus ‘ja’.”

Er is ook al gesproken over een soort grote Gooistad. Wat is de mening van het CDA hierover?
“We zitten als regio het Gooi klem tussen grote steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Ik vind het een goed idee om als grote gemeente een vuist te maken. In ons verkiezingsprogramma staat dat het ons op termijn het meest logisch lijkt om naar een samenvoeging van gemeenten gaan. Maar ik zeg hier meteen bij: dit is een toekomstbeeld. Het hoeft niet meteen morgen te gaan gebeuren. Hoe snel we daar komen is afhankelijk van hoe gemakkelijk dingen gaan. Als het in een keer kan, is dat helemaal prima. Als dat niet lukt, gaan we daar in stappen daarnaartoe. Als het CDA zijn wij positief over een toekomstige fusie.”

Een kritiek op de Gooistad is dat het te groot zou zijn om goed te kunnen besturen. Wat vindt u daarvan?
“De eerste reactie van de burger is dat de afstand tussen de burger en het bestuur wel heel erg groot wordt. Ik zie het probleem, maar toch denk ik, is het nou écht een probleem? Voor de inwoners gaat het er vooral om of de zaken goed zijn geregeld. Als de riolering op tijd wordt vervangen en als iedereen prima terecht kan voor hun problemen bij de gemeente, zal in de praktijk niemand wat merken van de samenvoeging. Als we het goed doen, is er niks aan de hand.”

Wat ziet u als de grootste voordelen van een fusie op termijn?
“Het grootste voordeel is om met de huidige gemeenten een duidelijk geluid te laten horen. Daarbij ontstaat er ook betere kwaliteit het maken van de beslissingen, bijvoorbeeld over ruimtelijke inrichting van de gemeenten. Op het moment dat je dat in één gemeente regelt heb je een heel duidelijke besluitvorming hierin. Ook is het zo dat als elke gemeente een eigen ambtenaar heeft die over een bepaald onderwerp gaat, ze elkaar aanvullen en meer kennis krijgen. Besluitvorming wordt door deze samenwerking efficiënter.”

Het CDA is tegen een referendum over de fusie. Waarom?
“In mijn beleving is een referendum niet de juiste manier om dit soort gesprekken te voeren; het is polariserend. In een referendum worden kwesties versimpeld en versmald tot een simpele voor of tegen. Je raakt alle nuances kwijt en je raakt als politicus de mogelijkheid kwijt om de samenwerking te zoeken. Ik, als politicus, luister naar wat er leeft in de gemeenschap, maar dat betekent niet dat ik aan iedereen moet vragen of ze voor of tegen zijn. Ik moet juist die afweging maken op basis van al die geluiden en daar proberen het beste in te vinden. Dus, geen referendum, maar wel inbreng op andere manieren.”

Op welke manieren willen jullie dit doen?
“Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met onze leden en de inwoners van het Gooi. Wij hebben 10 november bijvoorbeeld een openbare CDA-ledenvergadering over de fusie georganiseerd. Deze is niet om voor of tegen te stemmen, maar om te kijken welke zorgen er leven bij de burgers en hoe wij die het beste kunnen adresseren. Mensen hebben een bepaald gevoel zonder dat daar een bewijs achter zit. Wij willen dat gevoel onderbouwen met feiten. Zo kunnen we zien of bewoners zich zorgen maken over dingen waarvan wij denken dat die goed zijn geregeld, of dat mensen terechte zorgen hebben, waar we dan aandacht aan kunnen schenken.”