Langzaam druppelen de mensen binnen in de burgerzaal van het raadhuis. Al ijsberend staat het publiek in een kring te praten met Femke van Drooge, fractievoorzitter van de PvdA, en Jeroen Pater (46), initiatiefnemer van de petitie. Zoekend naar de publieke tribune speculeren de bewoners over de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering. De geplande bomenkap bij Anna's Hoeve baart grote zorgen.

De gemeente is van plan om veel gezonde bomen te kappen voor de aanleg van een infrastructuurbundel langs het spoor. Daarbij willen ze ook een nieuwe HOV-busbaan aanleggen en een natuurbrug maken over deze infrastructuurbundel. Veel bewoners zijn het hier niet mee eens, ondanks dat de leefgebieden voor de dieren hierdoor minder versnipperd zullen zijn. Ellen Stoffer (56) wil dat de gemeente het project stillegt. “In Hilversum zijn al zo ontzettend veel bomen gekapt, het blijft maar doorgaan. De luchtvervuiling is op sommige momenten van de dag erg hoog.” Stoffer houdt de luchtvervuiling bij via de site van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uit de gegevens van deze site blijkt inderdaad dat de hoeveelheid fijnstof soms hoog is. “Het is echt te bizar voor woorden, ze blijven steeds bomen kappen. Het zijn mooie gezonde bomen van vijftig tot honderd jaar oud. De bomen die ze gaan compenseren zijn kleine dunne stokjes; het duurt ten minste vijftig jaar voordat de nieuwe bomen weer op het oude niveau zijn.”

In Hilversum is in 1984 een vereniging opgericht, De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Hun doel is om Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Jelle Harder, ter vervanging van voorzitter Danny de Kooi die verhinderd is, zegt: “De huidige weg die door Anna’s Hoeve loopt, is achthonderd meter. Deze weg wordt opgeheven. De verlegging van de weg is echter tweeduizend meter. Sprake van een verlegde weg is er dus niet, dit is een compleet nieuwe weg. Ook is er geen enkel rapport dat de voor- en nadelen van de verlegde weg beschrijft.”

Woensdag 16 oktober was de gemeenteraad. Partijen Hart voor Hilversum en SP hebben een motie ingediend. Hierin vragen ze of de gemeente de bomenkap in Bosvak B kan stilleggen, totdat er een nieuw onderzoek gedaan is. Jaren geleden zijn er vele onderzoeken geweest die goed zijn uitgevoerd, maar deze zijn inmiddels verouderd door de nieuwe stikstofregels. In de gemeenteraadsvergadering werd het volgende gezegd. Pierre van Rooden, gemeenteraadslid van de SP: “Het zijn onze bomen, dan willen wij ze ook terug. Doe onderzoek naar wat de gevolgen precies zijn en kijk welke maatregelen genomen moeten worden om dat te compenseren.” Femke van Drooge, fractievoorzitter PvdA: “Op het moment dat wij als Raad zouden zeggen: ‘Stop dit hele zooitje maar’ dan heeft dat gigantische gevolgen. Ondanks dat dit project eigenlijk niet meer te stoppen is, moeten we er wel voor zorgen dat we in de toekomst nog kunnen compenseren, als dit nodig is.” Uit de gemeenteraad is gebleken dat het voor gemeente Hilversum miljoenen euro’s gaat kosten als ze het project nu nog stilleggen. Met bedroefde en “nee-schuddende” gezichten zag het publiek dat de motie het niet ging halen in de gemeenteraad.

Nu hebben we gezien waarom veel bewoners tegen het project zijn en waarom de motie het niet heeft gehaald in de gemeenteraad. Maar, wat nu? Wat is het toekomstperspectief? Veel mensen willen dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek komt, maar of dit er komt is nog maar de vraag. Jelle Harder zei: “De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve werkt aan een plan om een Handhavingsverzoek in te dienen bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Voor de uitvoering van het HOV-project en de verlegde weg is geen vergunning. De vergunning is er niet omdat dit nadelig zou zijn voor de “Natura 2000-gebieden” in de omgeving. Zodra duidelijk is dat dit handhavingsverzoek kans van slagen heeft, gaan we het insturen. Dit zal ertoe leiden dat de werkzaamheden stil komen te liggen.” Jeroen Pater is voorlopig nog niet klaar met het verzamelen van handtekeningen. Hij wil proberen om een referendum aan te vragen.