Voordat de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in maart worden gehouden gaat Hilversum.hu.nl in gesprek met lokale politici. Ditmaal is Anne S. de Jong aan het woord, vice-fractievoorzitter van D66 Hilversum. Al meer dan 30 jaar lid, maar pas vier jaar in de gemeenteraad. Hij vertelt over hoe hij de politiek is ingerold, wat er in Hilversum gedaan is de afgelopen vier jaar en FvD en PVV.

Wie bent u?

Anne de Jong, vice-fractievoorzitter van D66 Hilversum. Raadslid natuurlijk, met de portefeuille Openbare orde en Veiligheid.

Hoe bent u de politiek ingerold?
Ik was 19 jaar en ik hoorde Hans van Mierlo spreken in Arnhem. Die kwam destijds terug in de politiek, in 1984. De vonken sprongen toen wel over en toen dacht ik: Wow, dit is mijn partij. Ik was actief in allerlei stichtingen en verenigingen, maar toen ik de verkiezingen eraan zag komen in 2014 dacht ik wel dat ik een keer wat wilde gaan doen in de lokale politiek. Mijn kinderen groeien hier ook op, die zijn 17, 18 en 19. Dit was eigenlijk wel een motivatie om de politiek in te gaan, om mij te bemoeien met de veiligheid en de inrichting van de stad.

Hoezo D66?
Het charisma van Hans van Mierlo, zijn persoonlijkheid, maar vooral zijn visie. Ik ben zelf iemand die door ambitie en visie gedreven is. Ik zie mezelf als een man van idealen, zonder dogmatiek. En ik houd van principes. Geloven in de eigen kracht van mensen, in de zelfstandigheid en de mogelijkheden voor mensen om zich te ontwikkelen. Je moet pragmatisch kijken naar de werkelijkheid. Ik ben zelf opgegroeid in een PvdA-familie, wat toch iets socialistischer is. Ik zie mezelf meer als een vrijdenker en pragmatisch.

Wat is D66 als partij voor u?
Het belangrijkste is dat ik de stad beter heb leren kennen. Ik woon hier nu 30 jaar, maar ik werk landelijk. Ik heb hier mijn huis, heb een gezin, ik ken het schoolplein en ik ben doopsgezind. Dus ik ken de mensen bij de kapel. Maar mijn betrokkenheid, dat is de afgelopen vier jaar enorm toegenomen. Ik voel me meer betrokken bij de stad. Of het gaat om een openbare ruimte, een luguber bedrijf. Mensen spreken je ook aan en als het even kan doe ik daar wat mee.  Buiten dat, is D66 een leuke, grote vereniging met ondertussen 250 leden. Wat zelfs landelijk erg veel is.

Hoe willen jullie als lijst zorgen dat D66 zijn 8 zetels behoudt, of er zelfs een paar wint?
Ik denk dat kiezers herkennen dat wij daadkracht bij het woord voegen. Hier is veel gebeurd, zoals het marktplein, de lege KRO-studio, wij zijn kantoren aan het omvormen tot woonruimtes voor jongeren, het wegennet wordt aangepakt en de financiën zijn op orde, met een brede coalitie nota bene. Het is niet alleen maar praten, het is werken en doen.  Ik denk dat dit ook lukt door de coalitie.

Hoe zit het met de diversiteit? Hoe staat u en hoe staat D66 daar tegenover?
Ik ben daar voor en onze partij is daar ook voor. We hebben een paar jongeren, twintigers, jonge dertigers, zes van de tien zijn vrouw op onze kieslijst. Ikzelf was ook 19 toen ik de politiek inging. Het gaat niet per se om ervaring, maar om gedrevenheid, idealisme en energie.

Bij de partij van Sylvana Simons (Bij1) was laatst een kandidaat-raadslid die had gelogen over haar achtergrond, iets wat politiek ‘not done’ is. Hoe regelt D66 Hilversum dit?
Dit pakken wij wel hard aan ALS het gebeurt. Dit gebeurt vrij weinig binnen onze partij, maar er zijn genoeg voorbeelden van drama’s. Wat wij doen is een aantal formele zaken bekijken. Bijvoorbeeld: Een onafhankelijke commissie die checken of alles wat jij hebt opgeschreven juist is.

Is het sinds u in de gemeenteraad zit wel eens voorgekomen dat zoiets dergelijks is gebeurd?
Wij hebben wel wat lastige gesprekken moeten voeren en die hebben in de kranten gestaan. Dat hebben we ernstig onderzocht. In het geval van oud-collega, die de raad reeds heeft verlaten,  bleek het over de rente van de schuld te gaan die wettelijk niet verplicht betaald hoeft te worden. De ontvanger vond van wel, maar dan krijg je toch die negatieve publiciteit.

Wat zou u vinden van een hypothetische entree van FvD en PVV?
Ik zou het prima vinden, want we missen ze eigenlijk. Je hebt nu een lokale ‘hybride partij’ in Hart voor Hilversum, waar ex-SP’ers inzitten en PVV-aanhangers. In mijn optiek kan je dit niet echt combineren. Dat kan je ook zien in de partij, want ze komen vaak negatief in het nieuws. Maar, er zitten twee sferen in deze partij: Mensen die écht lokaal betrokken zijn, waar de lokale politiek natuurlijk om draait. Maar, je hebt ook extremen en dat is jammer. Dan is het direct helder. Vaak zijn mensen die in een ‘rechts-radicaal’ hoekje worden gedrukt helemaal niet zo radicaal. Zij proberen gewoon iets te beschermen in deze samenleving, waar zij aan gehecht zijn en dat vind ik legitiem. Het ligt aan de stijl, zonder geweld en in gesprek blijven.

Van wat u bereikt heeft in de politiek bent u het meest trots op?
Dat heeft eigenlijk met sfeer te maken. Dat deze stad veiliger en plezieriger is geworden. Mensen gaan hier weer prettig uit en komen hier weer graag wonen. Vier jaar geleden heb ik het begrip ‘geweldloze Groest’ geïntroduceerd en burgemeester Broertjes zei nog tegen mij: ”Anne, dat is een illusie. Het is een grote stad en hier wordt altijd gevochten.” Maar die stad heeft het wel omarmd. Er zijn incidenten, maar het gaat de goede kant op. Er zijn acht horecazaken gesloten, die dubieus waren. Niet alleen rotjochies die wat problemen veroorzaakten, maar ook echt georganiseerde criminaliteit die hierachter zaten. Dus nu zijn acht rotte appels verdwenen

U bent doopsgezind, hoe gaat u hiermee om in de politiek?
Het is een vrijzinnig geloof, de oudste protestantse richting die eigen verantwoordelijkheid predikt. Dat vind ik heel kenmerkend. Niet dogmatisch naar geloof kijken en je eigen beeld vormen over wat mensen verbindt. Die vrijzinnigheid past ook bij D66 vanwege die eigen verantwoordelijkheid en het oog voor een ander. Mensen denken vaak dat D66 goddeloos is, maar dat is een enorme misvatting. Het is niet kerkelijk zoals de CDA, waar de christelijkheid het kompas is. Ik vind dat de organisatie, zeker een politieke organisatie neutraal moet zijn, maar mijn persoonlijke inspiratie komt uit het geloof.

Heeft u nog ambities om de landelijke politiek ooit in te gaan?
Nee, maar wel in de lokale politiek. Mijn ambitie ligt in het wethouderschap. Het heeft geen haast, gezien we twee uitstekende wethouders hebben waarvan er een wil blijven. De verantwoordelijkheid nemen voor de stad als bestuurder en niet slechts als toezichthouder, wat een raadslid op dit moment is, dat zou ik wel mooi vinden. Het zou de kroon op mijn werk zijn.