Bas Nanninga is commissielid in de lokale fractie van de ChristenUnie. Deze fractie stelde onlangs een serie schriftelijke vragen aan het college van burgermeester en wethouders, met de vraag of de gemeente maatregelen gaat treffen nu er twee blackspots in Hilversum blijken te zijn. Dit zijn plekken waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken zijn gebeurd.

Wat ziet u als gepaste maatregelen die de gemeente kan treffen voor de twee blackspots?

De grootste blackspot is het kruispunt is Zuiderweg – Kleine Drift, aan de achterkant van het station. Daar komen fietsers uit een tunnel omhoog en moeten auto’s verschillende kanten op. Het is een heel onoverzichtelijke kruising. Het idee van de wethouder is om een kruispuntplateau te maken, de kruising is dan verhoogt waardoor je een verkeersdrempel krijgt en de vaart er bij de fietsers een beetje uit gaat. Dit idee is meer een tijdelijke maatregel om in ieder geval een verbetering te realiseren. Persoonlijk vind ik dat daar gewoon structurele aanpassingen moeten komen. Zo heeft onze fractie voor de verkiezingen al het idee voorgelegd om de Zuiderweg parallel aan het spoor, over het fietspad heen te leggen. De weg loopt dan rechtdoor langs het spoor. Ook zouden bij de winkels aan het spoor alleen nog maar fietsers of voetgangers toegelaten kunnen worden, zodat daar geen doorgaande weg meer is. Over het gevaarlijke kruispunt Larenseweg – Kamerlingh heb ik zelf aan de wethouder gevraagd wat de plannen zijn. Vorig jaar zijn hier aanpassingen gedaan voor een veiligere oversteek voor fietsers. Maar uit deze geest lijkt het niet echt verbeterd.

Wat heeft u meegenomen in de serie schriftelijke vragen die u heeft opgesteld?

In de schriftelijke vragen verwees ik als eerst naar de actualiteit, het nieuws over de blackspots. Dat was voor onze fractie reden om terug te pakken naar het kruispunt Zuiderweg – Kleine drift, waar wij ons erg zorgen over maken. Daarnaast hebben we de petitie aangekaart die in maart dit jaar is aangereikt aan wethouder Anette Wolthers van verkeer voor een veilige oversteekplaats over de KamerlinghOnnesweg. De wethouder zou binnen twee maanden met een reactie komen, hier wachten de indieners van de petitie in de wijk Kamrad echter nog steeds op. De achterliggende beweegreden voor onze fractie om met vragen te komen en aan te geven wat wij belangrijk vinden, is de mobiliteitsvisie waar de gemeente mee bezig is. Hierin bekijken zij de toekomstplannen voor het verkeer. Ze bedenken hoe de mobiliteit er over tien a twintig jaar uit moet gaan zien en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden in het verkeer.

In de gestelde vragen stelt de ChristenUnie benieuwd te zijn wat het college gaat doen met de informatie over de gevaarlijke kruisingen, wat hoopt u dat ze ermee gaan doen?

Ik hoop dat het college duidelijk maakt wanneer de maatregel achter het station gaat plaatsvinden. Zelf heb ik in een commissie als advies meegegeven om ook anti parkeerpaaltjes neer te zetten op de kruising. Er zijn namelijk veel auto’s die precies op de kruising geparkeerd staan, waardoor men helemaal niet meer kan zien waar de fietsers vandaan komen. Ik ben erg benieuwd wanneer dit gaat gebeuren en ik wil dat er een duidelijk antwoord komt op de petitie.

Bij wie ligt naar uw idee uiteindelijk de verantwoordelijkheid om het probleem van de blackspots op te lossen?

De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, daarbinnen hebben de burgermeester en de wethouder ook een belangrijke rol. De gemeente is een soort opdrachtgever richting de politie, de opsporingsambtenaren en de eigen organisatie, om te kijken of ze iets aan de kruispunten kunnen veranderen. Wij als lokale fractie van de ChristenUnie maken deel uit van de gemeenteraad, daarom voelde wij ons ook verantwoordelijk om het college aan te spreken.