Leerkrachten uit het basisonderwijs leggen vandaag hun werk neer. Zij staken voor hogere salarissen en lagere werkdruk. Op 5 december riep het PO-Front, een vereniging van onder andere vakbonden en werkgevers binnen het basisonderwijs, deze staking uit omdat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, geen extra geld wil vrijmaken voor de onderwijssector. Veel basisscholen zijn vandaag daarom gesloten.

Ook veel basisscholen in Hilversum sluiten de deuren. “Iedere medewerker van het openbaar basisonderwijs maakt zelf de afweging of hij of zij al dan niet deelneemt aan de staking”, vertelt Geert Looyschelder, directeur-bestuurder van Stip Hilversum, “afhankelijk van het aantal stakers per school betekent dit dat sommige scholen van Stip Hilversum de deuren zullen sluiten en andere niet.” Ouders van Hilversumse basisschoolleerlingen zijn per brief of mail geïnformeerd over of zij hun kinderen vandaag thuis moeten houden of niet.

Stipleerkrachten die meedoen aan de staking hadden de mogelijkheid om samen te komen in Lorentzschool in Hilversum. Tussen 09.30 en 12.00 uur organiseerde de school een onderwijscafé waarbij stakers de gelegenheid hadden om koffie of thee te drinken en met elkaar te praten. Mindfulness-trainer Susanne Arkema gaf tijdens het onderwijscafé twee workshops. “Het doel was de aanwezige leerkrachten een rustmoment te gunnen”, legt Looyschelder uit. Andere basisscholen regelen zelf activiteiten voor de stakende leerkrachten.

Het PO-Front stelde minister Arie Slob in november een ultimatum. Zij eisten 1,4 miljard euro voor het verhogen van salarissen en het verlagen van de werkdruk. Op 5 december verliep dat ultimatum. Waarop het PO-Front al het onderwijspersoneel opriep om op 12 december opnieuw te staken. “Het PO-Front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt veel te weinig”, aldus Geert Looyschelder, “bovendien is het grootste deel van de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk pas in 2021 beschikbaar en dat is volgens het PO-front te laat.”

Leerkrachten uit het basisonderwijs staakten al eerder dit jaar. Op 5 oktober organiseerde het PO-Front de grootste onderwijsstaking ooit. 90% van de basisscholen in Nederland sloot haar deuren en zo’n 60.000 leerkrachten kwamen samen voor een demonstratie in het Zuiderpark in den Haag.