HILVERSUM – Aankomende woensdag wordt het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied besproken door de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen. Als er een akkoord wordt gegeven zal het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten van het onderzoek, wat onder andere na aanleiding van een overhandigd manifest is gestart, over de verbinding tussen Oost en West zijn in het plan verwerkt.

Op 14 maart hebben bewoners uit Hilversum-Oost een manifest overhandigd aan burgemeester Pieter Broertjes genaamd: “Denk goed na”. De buurtbewoners zijn bang dat de scheiding tussen Oost en West alleen maar erger wordt, aldus NH Nieuws. In het manifest wordt geschreven dat de plannen alleen gaan over de samenhang in het gebied Stationsplein-Groest-Marktplein en niet over de verbinding met Oost.

Een onderdeel van het plan is om de spoorwegovergang bij de Noorderweg een eenrichtingsweg te maken. Patrick Weening, inwoner van Hilversum Oost vertelt aan NH Nieuws dat dit ervoor kan zorgen dat Oost nog meer wordt afgesloten van West. Op 27 maart heeft het college van B&W gehoor gegeven en besloten een onderzoek te starten naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen de twee delen van de stad. Afgelopen zaterdag werd er weer actie gevoerd bij de spoorwegovergang.