De bewoners van de even nummers aan de Godelindeweg zijn boos over het kappen van bomen bij het kantoorpand op de Heuvellaan 50 van begin dit jaar. De bomen zijn gekapt vanwege bouwplannen die er zijn.

Een van de bewoners die aan de Godelindeweg woont is Robbert Wilts. Hij woont er nu ongeveer anderhalf jaar en is ontzettend blij dat hij er woont. “Het is een ontzettend drukke straat, maar je koopt dit huis voor de achterzijde waar nu veel groen is.” Dat groen vormt de laatste tijd echter wel een probleem aangezien er veel gekapt is. Wilts: “Er is echt al gigantisch veel gekapt, met de hele buurt zijn we in alle staten. Dit is niet normaal. Er is hier een grote historische vijver. Die moet je onderhouden. Maar je ziet bijna niet meer dat het een vijver is.”

Projectontwikkelaar Maarten Sakkers is echter wel erg te spreken over het aankomende project. “Villawal Herontwikkeling, een samenwerking tussen de bedrijven Local en Trebbe, is in december 2018 eigenaar geworden van het voormalige VARA-kantoorpand inclusief achterliggende tuin aan de Heuvellaan in Hilversum. De locatie is aangekocht met de intentie om deze bijzondere plek in Trompenberg te herontwikkelen en daarmee de leefbaarheid van dit stuk van de Heuvellaan te versterken. Na een lange periode van leegstand en leegstandsbeheer hebben wij de ambitie om de locatie te vernieuwen met een invulling die past binnen de huidige omgeving, en die recht doet aan het ruimtelijke”, aldus Sakkers.

Volgens Maarten Sakkers is er op 26 februari een participatieavond geweest waarin de projectontwikkelaars ontzettend veel positieve reacties hebben gehad. Alleen de direct aanwonende hadden enige zorg. Vervolgens is er onderhoud gepleegd in de tuin van het oude kantoorpand. Het onderhoud is niet alleen vanwege de nieuwe bouwplannen, “Daarnaast was ook vanuit het flora- en faunaonderzoek het advies om onderhoud uit te voeren. Hiermee hebben wij bestaande belangrijke bomen meer ruimte gegeven om verder te groeien”, vermeldt Sakkers. Dit onderhoud is helemaal volgens regels verlopen. De gemeente heeft inspecties uitgevoerd en heeft vervolgens bevestigd dat het allemaal volgens het boekje is verlopen.

Frank Kool, raadslid in de gemeente namens GroenLinks, snapt de frustratie van de bewoners. “Het is begrijpelijk dat bewoners boos zijn. De ontwikkelaar neemt zijn omgeving niet goed mee in de plannen die hij heeft. Bewoners willen invloed kunnen uitoefenen en dat lukt alleen wanneer de ontwikkelaar de dialoog aangaat met belanghebbenden uit de omgeving.” Verder vindt Kool het kappen van de bomen brutaal vanwege de situatie. Hij moet echter wel toegeven dat het kappen volledig volgens gemeentelijk beleid is gegaan. “Het kappen van bomen is volgens gemeentelijk beleid toegestaan wanneer de diameter op borsthoogte kleiner 30 cm is. Controle heeft uitgewezen dat de gekapte bomen aan deze voorwaarden hebben voldaan. Dan is er geen wettelijke grondslag om de kap te verhinderen,” aldus Kool.