HILVERSUM – De mening van burgers in Hilversum is belangrijk voor het maken van de plannen voor het stationsgebied. De gemeente organiseert om deze reden drie participatiebijeenkomsten waar mensen ideeën en aanmerkingen kunnen inbrengen.

Het is zeven uur en het raadhuis loopt langzaam vol met mensen. De jas wordt opgehangen en iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met een koekje. In de burgerzaal staan de stoelen klaar voor een groot scherm waar het plan voor het stationsgebied nog eens wordt uitgelegd. In het raadhuis zijn vijf kamers beschikbaar gesteld die diverse aspecten van het plan belichten. In deze kamers kunnen burgers hun ideeën, opmerkingen of mening opschrijven en op het desbetreffende plan plakken. In elke kamer ligt het desbetreffende plan uitgewerkt met alle opties op tafel. De betrokken ambtenaren geven uitleg en gaan in discussie met de mensen. De ene kamer wordt wat drukker bezocht dan de andere, maar overal zijn mensen in gesprek, met elkaar, de wethouders, de ambtenaren of de projectleiders.

Om nog maar eens duidelijkheid over de bedoeling van de avond te scheppen legt de ambtelijk opdrachtgever van het project uit wat er verwacht wordt van de mensen. “Ik wil jullie uitnodigen om zoveel mogelijk op te schrijven. Heb je een andere mening, een ander idee of een alternatief leg dat dan vast. Het punt is dat als we alleen maar discussie gaan voeren, dan hebben we maar een klein gedeelte van die meningen. Geef je mening, maar schrijf het ook op.” De wethouders, Wimar Jaeger en Floris Voorink, lopen ondertussen rond en praten met iedereen die iets wil vragen of zeggen. Sommige mensen blijven in een kamer hangen omdat een deel van de plannen hen direct raakt. In de zaal waar het verkeer besproken wordt staan de meeste mensen. De discussie in deze zaal is ook het vurigst. Verschillende mensen mengen zich in het gesprek en geven hun mening. Terwijl de discussie voort duurt plakken anderen rustig hun papiertje op het plan.

In de bovenzaal geeft wethouder Jaeger toelichting op het plan voor een talud of tunnel. Een burger deelt zijn gedachten en geeft zijn voorkeur voor een van de plannen. Een man zit er wat verveeld bij. Een participatiebijeenkomst is niet voor iedereen even interessant. Er wordt gezegd dat alle ideeën en opmerkingen in de vergadering aan bod komen om zo tot een beeld te komen van wat de mensen willen. In de volgende participatiebijeenkomst kunnen mensen opnieuw van zich laten horen en kijken wat er tot dan toe met de plannen is gedaan.

IMG_3926

Als Wimar Jaeger langs loopt vragen we hem naar de burgerparticipatie. Hij zegt vooral te willen voorkomen dat de grootste schreeuwers winnen. “Politici staan tegenwoordig zo onder druk, ook op een onaangename manier. Onder die druk probeer je vaak te pleasen, maar ik zeg gewoon de waarheid om teleurstelling te voorkomen.” Ook op deze participatiebijeenkomst zijn er een aantal felle discussies geweest van mensen met een van de wethouders of ambtenaren. Jaeger zegt dat het niet proberen te pleasen gewoonlijk leidt tot drie á vier verwensingen, een pizza tegen het raam of zelfs een steen die naar binnen gegooid wordt. Over het plan voor het GAK-gebouw zegt Jaeger dat er veel mensen zijn die hier laten weten dat het niet helemaal gesloopt moet worden. Zij vinden dat er maar een deel vanaf moet. Het zijn dit soort ideeën die een avond als deze nuttig maakt volgens hem. “We zijn hier niet alleen om te informeren, maar juist om op te halen.” Hij zegt het alleen moeilijk te vinden om te bepalen wanneer het juiste moment is om de participatie van de burger in het proces te brengen.

IMG_3943

Floris Voorink brengt de avond tot een einde in de burgerzaal en iedereen bedankt die gekomen is en geholpen heeft door een mening achter te laten. Jaeger legt nog even uit dat het doel van het tweerichtingsverkeer is dat mensen niet meer een rondje Hilversum van ongeveer drie kilometer hoeven te rijden als ze de stad uit willen. Jaeger groet nog een paar mensen die de zaal verlaten en richting huis gaan. Sommige mensen praten nog wat na en alle papiertjes met daarop op- of aanmerkingen, ideeën, meningen of alternatieven gaan mee naar de volgende bespreking. Het is duidelijk dat mensen betrokken zijn en graag een stem hebben in de besluitvorming.