Buurthuis St Joseph in Hilversum-Oost heeft deze maand een jubileum te vieren. Al vijftien jaar zetten de vrijwilligers van het buurtcentrum zich in om wonen, ontmoeten, eten, zorg, activiteiten, advies en gezelligheid aan mensen uit de buurt te kunnen bieden. Vanuit St Joseph zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor wonen, welzijn en zorg in Hilversum-Oost en de wijk Liebergen, in samenwerking met bewoners.

Zo’n tien jaar geleden ontstond de behoefte naar ondersteunende lessen Nederlands. Layla Aboujid en Tukkie Tuk begonnen met het geven van taallessen, iedere dinsdagmiddag in het wijkcentrum. Het merendeel van de cursisten bestond uit analfabeten en jonge moeders die nog maar net in Nederland waren. In 2011 namen de vrijwilligers Nel en Corry de taallessen over.
Tijdens de verplichte inburgeringscursus wordt de basis van het Nederlands aangeleerd. “Deze taallessen zijn puur ondersteunend. Zo wordt er onder andere gevraagd naar ervaringen van de cursisten, zoals woorden of afkortingen die zij niet snappen. Het uiteindelijke doel is om een gesprek in het Nederlands te kunnen voeren, zodat mensen zelf naar de huisarts kunnen of een sollicitatiegesprek kunnen voeren,” aldus Aboujid, oprichter van de taallessen.