Veel tegenstanders boskap in ’t Gooi

Veel tegenstanders boskap in ’t Gooi

Het GNR (Goois Natuur Reservaart) is van plan om een groot deel van het bos aan de rand van Hilversum te kappen in verband met de biodiversiteit, maar de  inwoners van Hilversum en andere omwonenden zijn het hier niet mee eens en hebben een petitie gestart. Deze petitie is momenteel al zo’n...

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

De winterse kou en gure wind razen ongenadig rond het gemeentehuis van Hilversum. Het is al donker buiten wanneer de commissievergadering op woensdag 15 januari 2020, om zeven uur ’s avonds begint. Crailo staat bekend als voormalige militaire basis met asielzoekerscentrum. Het wordt nu hoofdzakelijk bewoond door anti-kraak huurders, maar moet binnen…

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Tijdens de commissievergadering over ruimtelijke ordening en wonen in buurtschap Crailo, van woensdag 15 januari 2020, zetten verschillende partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van het ambitieuze plan. Het college van B&W stemde in december 2019 al in met zowel het stedenbouwkundigplan, als het landschapsplan. Een concreet bestemmingsplan is er nog niet. Een…

Hart voor Hilversum organiseert informatieavond over leegstaande huurwoningen

Hart voor Hilversum organiseert informatieavond over leegstaande huurwoningen

Coalitiepartij Hart voor Hilversum (HvH) nodigt woningbouwcorporaties, ambtenaren en inwoners uit om de uitkomsten van hun onderzoek naar leegstaande huurwoningen te presenteren. Op dinsdag 14 januari zal vanaf 19:30 de bijeenkomsten plaatsvinden op de Kruisdam. Eerder publiceerde wij al een artikel over woningen die langdurig leegstaan na het overlijden van een huurder....

Debat hoogbouw: niet de hei, maar de lucht in

Debat hoogbouw: niet de hei, maar de lucht in

Met een hoogte van 47 meter steekt de toren van het Raadhuis boven de rest van Hilversum uit, maar misschien niet voor lang. Veel Hilversummers zijn vanavond aanwezig om deel te nemen aan een GroenLinks debat over de bouwhoogtes van Hilversum. Aan de stemmen te horen is de opkomst groot. Lex van…

Hilversummers praten mee over de toekomst

Hilversummers praten mee over de toekomst

Gemeente Hilversum is dit najaar aan de slag gegaan met de omgevingsvisie in Hilversum. Mede door middel van wijkbijeenkomsten met de inwoners verwacht de gemeente op 1 januari 2021 de omgevingsvisie te hebben vastgesteld. Om dit beeld te kunnen schetsen werkt de gemeente met vijf verschillende pilots waaronder het loslaten van de…

Meldpunt woningklachten SP is een succes

Meldpunt woningklachten SP is een succes

Het meldpunt voor woningklachten wat SP Hilversum vorig jaar opende, is een succes.
Het meldpunt werd geopend nadat er veel klachten over huurwoningen binnenkwamen. Huurders die een klacht indienen worden doorverwezen naar huurteam Hilversum of de landelijke huurcommissie.

Hein Jaarsma D66 Hilversum over het vrouwenquotum

Hein Jaarsma D66 Hilversum over het vrouwenquotum

In de Tweede Kamer is er de afgelopen weken heftig gedebatteerd over het vrouwenquotum. Dit quotum is een voorstel van D66 en het CDA en houdt in dat er bij alle beursgenoteerde bedrijven minstens 30 procent van de top uit vrouwen moet bestaan. Hein Jaarsma, raadslid in D66 Hilversum, vertelt in dit…

Maatschappelijke diensttijd in nieuw jasje

Maatschappelijke diensttijd in nieuw jasje

Het is geen doodnormale maandag, vandaag, op 9 december, is er een landelijke bijeenkomst voor de maatschappelijke diensttijd. Ook wel MDT in de volksmond genoemd. Het Gooilandtheater loopt vol met betrokken partijen, het kernteam, jongerenpanel en verschillende proeftuinen zijn aanwezig. Kennisuitwisseling is vandaag een centraal thema en samen verder bouwen aan de…

Voorstel om 10.000 woningen bij te bouwen in Hilversum goedgekeurd

Voorstel om 10.000 woningen bij te bouwen in Hilversum goedgekeurd

De plannen van de gemeente Hilversum om tot 2040 ongeveer 10.000 extra woningen te bouwen, samen met een impuls voor werkgelegenheid en economie zijn goedgekeurd. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft Hilversum aangewezen als een zogeheten sleutelgebied, dat is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan extra woningbouw.

Directeur Frans Baggen over zijn bijzondere basisschool

Directeur Frans Baggen over zijn bijzondere basisschool

“De mens is tweevoudig, enerzijds sterfelijk en anderzijds is er ook iets tijdloos met hem verbonden. Ieder mens is daarin uniek en heeft daaraan zijn eigen invulling te geven.” Dit is het kernpunt van het Rozenkruis, de levensbeschouwing waarmee de Jan van Rijckenborghschool in verbinding staat. Frans Baggen, de directeur van deze…

Gemeente wil binnenklimaat verbeteren

Gemeente wil binnenklimaat verbeteren

De gemeente wil dat het binnenklimaat verbeterd voor de panden voor het eigen gebruik van de gemeente. Het doel is om de panden CO₂ neutraal te maken, dit is op 20 november besproken in de raadszaal. De gemeente wil het raadhuis als eerste aanpassen maar daar is niet iedereen het mee eens.

Twee blackspots in Hilversum onthuld

Twee blackspots in Hilversum onthuld

In Hilversum zijn twee blackspots naar boven gekomen, dat zijn plekken waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken zijn gebeurd. Van de 1.103 ongelukken in de afgelopen drie jaar, vonden de meeste plaats op de kruising Zuiderweg - Kleine Drift. Met elf ongelukken is dit het gevaarlijkste kruispunt van de stad,…

Bas Nanninga over blackspots

Bas Nanninga over blackspots

Bas Nanninga is commissielid in de lokale fractie van de ChristenUnie. Deze fractie stelde onlangs een serie schriftelijke vragen aan het college van burgermeester en wethouders, met de vraag of de gemeente maatregelen gaat treffen nu er twee blackspots in Hilversum blijken te zijn. Dit zijn plekken waar in drie jaar tijd…

Ook Hilversum krijgt last van de pensioenverlaging van 2020.

Ook Hilversum krijgt last van de pensioenverlaging van 2020.

Volgend jaar wordt de dekkingsgraad voor pensioenen verlaagd van 100% naar 90% zodat de pensioenfondsen die op het moment in de problemen zitten doordat ze hun dekkingsgraad niet halen, geen kortingen hoeven uit te delen. Door de nieuwe plannen voor de dekkingsgraad zal het grootste deel van de pensioenfondsen uit de problemen…

Archief