Op woensdagavond 25 oktober organiseerde het CDA Hilversum een debat over de waarde en waarden van de christendemocratie voor de lokale politiek. Het debat vond plaats in het St. Annagebouw, naast de St. Vitus kerk in Hilversum.

Om acht uur staan er al zo’n twintig mensen in de rij bij de koffie en thee. De mensen in de zaal stellen zich aan elkaar voor en nemen plaats aan een tafel. Er zijn vooral veel oudere inwoners van Hilversum. Verder zijn er gemeenteraadsleden waaronder Olaf Streutker, fractievoorzitter CDA Hilversum.

Als uiteindelijk de ruim veertig mensen met hun kopje koffie of thee aan een tafel zitten, kan de avond beginnen. Drs. Hans Hillen, oud-minister en voormalig Eerste- en Tweede Kamerlid voor het CDA, is voorzitter van de avond. Hij heet iedereen welkom en legt uit hoe hij denkt dat christelijke waarden kunnen worden toegepast in de Hilversumse politiek.

“Veel mensen vragen zich af: ‘Wat moet je nou met christelijke waarden in de lokale politiek? Wat heb je nou aan christelijke waarden als je bomen plant of straten legt?’ Maar er zijn wel degelijk typisch christendemocratische dingen die je kunt toepassen in de lokale politiek. Bijvoorbeeld de vereniging: het feit dat je zelf met elkaar iets organiseert, niet om winst te maken, maar om iets tot stand te brengen. Of soevereiniteit in eigen kring: dat je zelf moet organiseren wat je kunt, en dat je dat niet aan de staat of de overheid moet overlaten. Dit zijn typische CDA-dingen.” aldus Hans Hillen.

Hierna geeft hij het woord aan pastoor Jules Dresmé van de St. Vituskerk. Dresmé houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met politiek. “Ik ben niet van de politiek, en ik snap ook niks van politiek, echt helemaal niks”, aldus Dresmé. Zijn onbegrip heeft te maken met hoe politici van onder andere de ChristenUnie en het CDA omgaan met de waarden die ze hebben.

“Ik kan niet begrijpen dat je waarden die je belangrijk vindt uitruilt omwille van belang. Want wat zijn die waarden je dan waard? Want wat is de politiek dan waard? Als je gewoon dingen die op je ziel liggen, dingen waar je voor leeft, die jouw wortels zijn, die voor jou elke dag van belang zijn, dat je die politiek uitruilt omwille van belangen. Daar snap ik helemaal niks van, en daar zit ik mee”, aldus Dresmé.

Jules Dresmé roept ten slotte alle gelovigen op het goede voorbeeld te geven. Hij vertelt: “Het is heel erg belangrijk dat wij als gelovigen laten zien wat wij als geloofsgemeenschap zijn. Naar mijn idee is dat de belangrijkste verkondiging aan de wereld. Dat wij voordoen wat we anderen voorhouden. Als wij dat niet zelf voordoen, en zichtbaar zijn, hoe moeten mensen het dan leren? Dan wordt het niet meer dan een statement. Dus het begint bij onszelf.”

De laatste overhandigt Hans Hillen de microfoon aan dominee Jurjen Zeilstra, werkzaam in de Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk in Hilversum. Hij is het niet eens met de uitspraak van Jules Desmé dat politici hun waarden inruilen, maar benadrukt wel het belang van waarden in de huidige politieke cultuur.

“Het is een groot democratisch goed de samenwerking te zoeken met leden van andere partijen wanneer je wilt besturen, het kan niet anders. Je moet proberen samen draagvlakken te ontwikkelen, en dan kan niet iedereen gelijk krijgen. Gelukkig gaat dit in Nederland vaak heel goed. Ik vind het woord uitruilen niet goed gekozen. Politieke partijen zijn voortgekomen uit waarden, en dus heel kostbaar. Je kunt er kritiek op hebben, maar we mogen er zeker niet op neerkijken.”

“Toch zie ik wel een probleem. Wanneer politiek wordt gereduceerd tot management, vervalt er een onmisbaar engagement. Dan zal het steeds moeilijker worden om goede loyale mensen op kieslijsten te krijgen die in staat zijn tot een sterk inhoudelijk debat, niet gedreven door belangenvertegenwoordiging, maar gedreven door de waarden zelf”, vertelt Zeilstra.

Volgens zowel Hillen, Dresmé en Zeilstra, moet de christendemocratische politiek zich dus zo veel mogelijk laten leiden door waarden die aan de partijen ten grondslag liggen. Het publiek is het hier duidelijk mee eens. Tijdens alle toespraken wordt er in de zaal veel geknikt. Achteraf is er tijd om vragen te stellen, en om op elkaars vragen in te gaan. De avond wordt afgesloten met een borrel.