HILVERSUM – Wanneer bezoekers door de winkelstraten van Hilversum lopen vallen er een aantal dingen op. Een contrast is te zien tussen vrolijke etalages waar de mooiste producten in worden getoond en daarnaast de lege winkels met een grote ‘TE HUUR’ poster op het raam geplakt. De winkelleegstand is in Hilversum te merken, maar Centrum Hilversum doet er alles aan om het centrum aantrekkelijk te houden.

Winkelleegstand
Kjeld Vosjan, centrummanager, loopt door de Kerkstraat en vertelt: “Winkelleegstand is een landelijke trend en daar hebben we in Hilversum ook last van. Gelukkig valt het nog mee, maar hier en daar staan een aantal panden leeg.” Hij wijst naar het oude pand van de V&D. Het ziet er leeg en treurig uit. De afdruk van het oude V&D logo is nog op het gebouw te zien. “Doordat dit grote pand leeg staat is de winkelleegstand verdubbeld”, vertelt Vosjan.

Door het centrum lopen grote groepen jongeren die net klaar zijn met school. Na het passeren vertelt Vosjan dat de bevolking in Hilversum jong is en groeit. Op veel andere plekken is dit niet zo, daar hebben ze last van vergrijzing en bevolkingskrimp. Daardoor neemt de vraag naar winkelmeters nog meer af. “In Hilversum is er ook een afname in de vraag naar winkelmeters, maar gelukkig minder dan in andere plaatsen”, aldus Vosjan. 

Kjeld Vosjan stopt met lopen bij het kruispunt op de Kerkstraat met het Wagenmakersplein. Daar staan drie panden naast elkaar leeg. Eerst zaten op die plek de winkels ‘eyes + more’, ‘Mango’ en ‘Pro-shoes’. De oude namen zijn nog op de panden te zien. “Aan de plek ligt het niet”, legt Vosjan uit. “Het zijn de beste plekken van Hilversum, maar soms duurt het even totdat er weer een andere winkel in zit. Naar deze winkels is waarschijnlijk wel vraag, anders zouden we een heel groot probleem hebben.”

“De beste invulling van het pand op de hoek van het Wagenmakersplein is horeca. Bijvoorbeeld een koffiezaak of een lunchzaak”, zegt Vosjan. Hij ziet het al helemaal voor zich. Hij wijst richting de Zeedijk: “Hier kan je een terras plaatsen, dan staat het mooi in verbinding met het pleintje.” De taak van Vosjan is om de eigenaar duidelijk te maken dat hij moet denken aan het centrumbelang. Dus niet het pand verhuren aan de eerste de beste huurder die het meest betaald, maar denken aan wat het beste is voor het centrum.

Een rondje lopen door het centrum van Hilversum is niet zo gedaan, het centrum is relatief groot. Wanneer Vosjan de Havenstraat binnenloopt vertelt hij dat dit eigenlijk niet meer bij het centrum hoort: “We zijn bezig met het centrum kleiner en compacter te maken, daar horen de aanloopstraten eigenlijk niet meer bij.” In de Havenstraat staan er zichtbaar meer panden leeg dan in het centrum. Om dit op te lossen krijgen sommige winkelpanden een nieuwe functie. Een aantal panden zijn al getransformeerd naar woningen: gordijnen voor de ramen in plaats van een etalage met producten. 

Het centrum aantrekkelijk houden
Een aantrekkelijk centrum zorgt voor minder leegstand. Het uiterlijk van een plaats is dan een belangrijke factor. Ondernemers en pandeigenaren hebben daar zelf een belangrijke rol in. Vosjan wijst naar het oude pand van Meddens aan de Kerkbrink. Daar is het gevelherstelfonds aan de slag geweest. Het historisch karakter van het pand is weer teruggebracht door de gevels te herstellen. 

Vergeleken met andere plaatsen zijn er weinig terrasjes in Hilversum. Een voorbeeld is de Kerkbrink: een vrij leeg plein met slechts twee terrassen. Fietsers rijden er snel langs zonder op te kijken. “Meer terrasjes is een project waar we mee bezig zijn, we willen de verblijfskwaliteit van de bezoekers verbeteren zodat het centrum aantrekkelijker wordt. Uiteindelijk hopen we dat er daardoor meer bezoekers komen en dat we weer een regiofunctie krijgen”, legt Vosjan uit. “

Vosjan kijkt afkeurend naar een aantal fietsen die midden op straat zijn geparkeerd tegenover de Sport2000. “Moet je daar al die fietsen nou zien. Het is onze taak dat wij naar de gemeente stappen en dat wij vragen of ze geen alternatief hebben voor het fietsparkeren.” Vosjan geeft aan dat het erom gaat hoe gastvrij je bent tegenover je potentiële bezoekers. Hoe schoon de stad is, is ook één van die factoren. Behalve kauwgom op straat en een enkele McDonald’s verpakking ziet de Kerkstraat er op maandagmiddag schoon uit, maar na een evenement is dat volgens Vosjan wel anders. “De gemeente moet beter nadenken over het moment van schoonmaken.”

Een concreet plan tegen de leegstand is er nu niet. “Wanneer je je alleen op leegstand richt, dan benadruk je het eigenlijk alleen maar. Het ligt aan veel meer factoren.” Vosjan kijkt om zich heen en zegt: “Het centrum is de huiskamer van je stad. Als dat op orde is, dan is dat voor iedereen goed. Inwoners, ondernemers en bedrijven hebben er allemaal profijt van en het is ook goed tegen de leegstand.”