Tijdens de commissievergadering over ruimtelijke ordening en wonen in buurtschap Crailo, van woensdag 15 januari 2020, zetten verschillende partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van het ambitieuze plan. Het college van B&W stemde in december 2019 al in met zowel het stedenbouwkundigplan, als het landschapsplan. Een concreet bestemmingsplan is er nog niet. Een duidelijke structuurvisie echter wel. Het project wordt utopisch en toekomstbestendig genoemd door zowel rood als rechts. 

Crailo stond tot nog toe enkel bekend als voormalig exercitieterrein, maar zal binnen enkele jaren worden omgetoverd tot een energiepositief autoluw buurtschap. “Het utopische plan,” zoals gemeenteraadslid Frank Kool van GroenLinks het noemde, schept ruimte voor vijfhonderd negentig woningen en vijf hectare aan ruimte voor bedrijven. Die bedrijven kunnen zich enkel in het buurtschap gaan vestigen wanneer ze voldoen aan het profiel dat bij de wijk past, vertelt VVD wethouder Arno Scheepers tijdens de vergadering. Concrete eisen die aan de bedrijven zullen worden gesteld, zijn er nog niet.

Aan de zuidkant van “Gebed zonder End” komt een zogeheten ecowall. Deze zal een scheiding vormen tussen het woongedeelte en de bedrijven. De ecowall zal zonnepanelen bevatten die moeten bijdragen aan het behalen van de energiedoelstellingen zoals deze zijn gesteld voor project Crailo. De panelen worden op de ecowall geplaatst omdat niet op alle huizen voldoende zonlicht valt in verband met de bebossing in het buurtschap.

Het plan was aanvankelijk om slechts vijfhonderd woningen te bouwen, maar omdat de wettelijk vastgelegde eis van 33% sociale huurwoningen weinig ruimte overliet voor het middensegment en daarbij druk zette op de grondexploitatie, is besloten om negentig woningen toe te voegen. Vijftig van deze woningen vallen in de categorie hoogbouw. De overige veertig woningen zullen in het reeds bestaande pand “De Spiegelhorst” komen. “De herbestemming van het pand is een goed voorbeeld van het duurzame en circulaire karakter van het project,” aldus Scheepers. 

Niet iedereen is louter positief over het plan. De SP zet vraagtekens bij de verhouding tussen sociale-, midden- en duurdere huur. Dit duurdere segment zal in het huidige plan namelijk meer dan een derde van de woningen omvatten. Ook GroenLinks uit kritiek, zij doen dit op de manier waarop de ingewikkelde kwestie van mobiliteit is vormgegeven. Kool (GroenLinks) zegt hierover mee te willen denken. Als hier niet meer duidelijkheid over komt in het toekomstige bestemmingsplan, overweegt de partij te zijner tijd een amendement in te dienen.

Wethouder Arno Scheepers blijft enthousiast. Hij noemt het project een unicum. Hij heeft goede hoop over het verloop van de verdere besluitvorming. “Bij de plannen zijn maar liefst drie gemeenten betrokken; Hilversum, Laren en Gooise Meren. Het feit dat de besluitvorming tot nog toe zo soepel verliep is uniek binnen de Gooi- en Vechtstreek.” Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming op 4 maart aanstaande, komt de commissie op 14 februari nogmaals bijeen om de aangekaarte punten van de afgelopen vergadering te bespreken.