De winterse kou en gure wind razen ongenadig rond het gemeentehuis van Hilversum. Het is al donker buiten wanneer de commissievergadering op woensdag 15 januari 2020, om zeven uur ’s avonds begint. Crailo staat bekend als voormalige militaire basis met asielzoekerscentrum. Het wordt nu hoofdzakelijk bewoond door anti-kraak huurders, maar moet binnen enkele jaren functioneren als autoluw en energiepositief buurtschap. Op de agenda staat de bespreking van “ruimtelijke ordening en wonen” van dit utopische plan: een toekomstig groene dorpje gelegen vlak buiten Hilversum.

Wethouder Arno Scheepers van de VVD geeft antwoord op het vragenvuur van de verschillende aanwezige raadsleden. Edwin Gobbels (D66) bijt het spits af. Hij vraagt hoe de verplaatsing van bedrijven naar Crailo zal worden vormgegeven. Scheepers licht hierover later in de vergadering toe dat de bedrijven die zich gaan vestigen in Crailo aan een duidelijk profiel dienen te voldoen. “Er zijn nu al een hoop bedrijven die zich aanmelden om zich te gaan vestigen in de wijk. Er zijn plannen om een school en een buurtsupermarkt neer te zetten. Zodra het bestemmingsplan klaar is gaan we kijken of deze plannen en bedrijven binnen het plaatje passen, dat wij willen realiseren.”

Om het buurtschap daadwerkelijk te laten functioneren als autoluwe zone, is het van belang dat het openbaar vervoer goed aansluit. De enige bushalte in de buurt van Crailo is die van het Tergooi ziekenhuis dat nog vóór de realisatie van het buurtschap zal verdwijnen. Daarmee is de dichtstbijzijnde bushalte de Kolonel Palmkazerne gelegen in Bussum, aan de andere kant van de A1. Raadslid Frank Kool (GroenLinks) is enthousiast over het plan, maar zet vraagtekens bij de kwestie mobiliteit. “Het lijkt wel een soort utopia, maar tot op heden is nog teveel onduidelijk op het gebied van mobiliteit. In dit stadium van het project, is meer duidelijkheid nodig. Wij zijn bang dat dit vraagstuk de achilleshiel is van het concept. We willen hier graag over meedenken.”

De parkeernorm bepaalt hoeveel parkeerplekken er per woning worden toegestaan. Die norm is gesteld op een half voor sociale huurwoningen, één voor het middensegment en twee voor het hogere segment. CDA-raadslid Olaf Streutker is hier niet op tegen. Wel zegt hij bang te zijn dat mensen graag in een autoluwe zone wonen, maar zich vervolgens zelf niet aan de regels zullen houden. “Hoe kunnen we dit afdwingen?” vraagt Streutker zich af. “In de volgende fase zullen we hier concrete besluiten over nemen. Wel staat vast dat in het straatbeeld de auto te gast is. Het is de bedoeling dat er enkel wordt geparkeerd op de daartoe aangewezen plekken. Je kunt tegelijkertijd niet alles juridisch dichttimmeren. Wel kunnen we privaatrechtelijk afspraken maken over het aantal toegestane auto’s.”

“In verband met de grondexploitatie zal meer dan een derde van de woningen in het hogere segment vallen,” vertelt Scheepers. Gemeenteraadslid Pierre van Rooden van de SP zegt het niet eens te zijn met de verhoudingen tussen de woningen uit de verschillende segmenten. 

Ondanks de aangekaarte problematiek is de wethouder positief over hoe de besluitvorming tot nog toe is verlopen. Hij heeft goede hoop voor wat de toekomst van Crailo zal brengen. 4 maart zullen definitieve besluiten worden genomen over de verschillende kwesties die zijn besproken in de vergadering.