D66 Hilversum heeft onlangs het Groen Manifest geïntroduceerd, een initiatief waarmee de partij een impuls wil geven aan ‘behoud Landschap en Groenblauwe kwaliteit’. Dit is een onderdeel van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2016-2018 van de Gooi en Vechtstreek.

Een bijeenkomst op 29 juni 2017, geheel in het teken van de vraag: “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”, was het beginsel van het manifest. D66 ging in Infoschuur ‘t Gooi in gesprek met de aanwezigen, waaronder natuurorganisaties, belangengroepen, politici en overige belangstellenden. Hier lag de nadruk op waar de aanwezigen verandering in willen zien en of er een gedeelde visie te maken was, met betrekking tot de toekomst van de natuur.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is het Groen Manifest opgesteld. Een aantal van de punten die het Groen Manifest aanstipt zijn: het opstellen van een gezamenlijke en gedeelde visie, de financiering van de natuur onafhankelijk en voor de lange termijn maken en van de Gooi en Vechtstreek een Nationaal Park vormen. Andere onderwerpen zijn: het stellen van duidelijke grenzen aan bebouwing, het versterken van binnenstedelijk groen en het stimuleren van maatregelen die biodiversiteit bevorderen. Het uiteindelijke doel van het manifest is meer regie en visie op de natuur van de gemeente in de regio te zetten. D66 wilt hiermee de natuur versterken en behouden. D66 is van mening dat de natuur in de Gooi en Vechtstreek prachtig is, ook in de steden en dorpen. Het maakt de regio bijzonder en een genot om in te vertoeven, melden zij op hun website. Hierbij doelen zij op het afwisselende landschap en de beschavingsgeschiedenis in de streek.

Partijen als Staatsbosbeheer, IVN Gooi en Omstreken en IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek hebben het manifest ondertekend en steunen de inhoud hiervan. Het Gooisch Natuurreservaat, Vrienden van het Gooi en Natuurmonumenten staan het manifest ook bij, maar hebben, om politieke verbondenheid, of schijn hiervan, te vermijden, niet getekend.

Op 22 november heeft  Annette Wolthers, raadslid van de D66, het initiatief van het Groen Manifest in de Commissie Verkeer & Beheer voorgesteld. Volgens Wolthers is het Manifest in de Commissie “goed en met complimenten ontvangen. Er waren nog wel wat vragen om verduidelijking van een aantal punten. Omdat het een initiatiefvoorstel is, gaat het nu naar het College van B&W. Die gaan er nu een advies over geven en dan komt het nog een keer in de Commissie.”, aldus Wolthers.

Het Groen Manifest, in de vorm van een PDF is hier in te zien.