“Als wethouder ontmoet je zoveel mensen en bezoek je plekken in Hilversum waar je normaal niet snel komt,” aldus Annette Wolthers, wethouder bij D66 in Hilversum. Zij begon haar carrière in 2014 als raadslid bij de partij. In dit interview vertelt Wolthers over haar carrière in de politiek en ambities voor 2019.

Laten we eerst eens met u kennismaken. Wie is Annette Wolthers?

“Ik ben Annette Wolthers, 48 jaar en momenteel werkzaam als wethouder bij D66. In mijn portefeuille zitten onder andere de thema’s verkeer en parkeren, werk en inkomen en onderwijs. Alles bij elkaar is het een heel mooi divers pakket om in werkzaam te zijn.”

 In 2014 bent u begonnen als raadslid bij D66, waarom heeft u destijds gekozen om zich aan te sluiten bij D66?

“D66 is een partij die heel duidelijk aansluit bij hoe ik in het leven sta. Gebruik vooral je eigen kracht en probeer in redelijkheid met de dingen om te gaan. Sinds 2018 ben ik wethouder, als wethouder kom je in een totaal andere hectiek te zitten, je bent het namelijk altijd.  Ik vind mijn werk als wethouder verschrikkelijk leuk om te doen en haal er ontzettend veel energie uit. Als wethouder kan ik echt dingen doen en het verschil maken voor de inwoners. D66 is de laatste jaren één van de grootste politieke partijen in Hilversum. Ik denk omdat wij constant en betrouwbaar zijn. We hebben vele resultaten geboekt en daarmee is Hilversum zichtbaar en merkbaar een fijnere stad geworden.”

Op de website van de gemeente Hilversum vertelt u 25% meer mensen uit de bijstand te willen halen. Hoe willen jullie deze ambitie gaan waarmaken?

“Wij zijn op dit moment bezig met het opstellen van een nieuw beleid. Wat ik belangrijk vind is om goed te kijken naar de mogelijkheden van mensen in de bijstand en ze te koppelen aan mogelijkheden bij werkgevers. Het definitieve beleid presenteren wij voor de zomer van 2019 aan de raad.”

Bereikbaarheid en parkeren is een ander onderwerp uit uw portefeuille. Rondom het station van Hilversum gaat de komende jaren veel veranderen, bent u niet bang voor een grote verkeerschaos in Hilversum?

“Ik verwacht geen verkeerschaos maar ben mij ervan bewust dat als je iets verandert je altijd moet kijken naar alles eromheen. In 2020 gaan wij opnieuw kijken naar de bereikbaarheid van de stad, we streven ernaar om Hilversum zo goed mogelijk bereikbaar te maken. Een aandachtspunt is de ringweg die vaak vol staat tijdens de spits, ook de doorstroom richting het Mediapark zal opnieuw bekeken worden.”

In Hilversum hebben we te maken met een unieke situatie: nergens staan zoveel monumentale schoolgebouwen als hier. Onderwijs is een onderwerp dat terug te vinden is in uw portefeuille, op wat voor manier bent u hierbij betrokken?

“Dit jaar zijn wij met scholen het gesprek aangegaan om hun huisvesting op een andere manier vorm te geven. Via een meerjarig plan integraal huisvestingsplan willen we gaan kijken naar de wensen van scholen, de leerlingaantallen en de conditie van de gebouwen. Voor het onderwijs is het zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor voldoende schoolgebouwen. Wij zijn bezig met de scholen in Hilversum maar proberen tegelijkertijd ook vanuit het ministerie aandacht te krijgen voor de huisvesting van scholen”.