Tijdens de bomenkap op landgoed Monnikenberg zijn vanaf 7 oktober ook rondom een dassenburcht bomen omgezaagd. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) maakt zich al jaren sterk voor het behoud van de natuur op dit gebied en voor natuurgebied Anna’s Hoeve. Ondanks dat er meerdere meldingen gemaakt waren over de aanwezigheid van de dassenburcht, is de kap doorgegaan. Jelle Harder heeft namens de VBAH een verzoek tot handhaving ingediend.

Een dassenburcht is beschermd door de Wet natuurbescherming. Harder was eerder gaan kijken en tot op één meter naast de dassenburcht is gezaagd. Het hele gebied van enkele hectare was plat gezaagd, aldus, Harder, die het verzoek tot handhaving heeft ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Na de eerste berichten van de VBAH over de burcht, zijn ecologen van de provincie in september op onderzoek gegaan, maar deze konden geen burcht vinden. De VBAH heeft meermalen aangeboden de burcht in het veld aan te wijzen, maar de provincie weigerde dat aanbod. Uiteindelijk lukte het de provincie de dassenburcht te lokaliseren. Twee ecologen hebben daarop een plan van aanpak gemaakt, dat afgelopen vrijdag met de VBAH is besproken.

“Wij zijn stomverbaasd dat wij iedere keer als ondeskundig worden betiteld”, geeft Harder aan. “Het is eenrichtingsverkeer, een hopeloze situatie, ik heb nog nooit meegemaakt dat de overheid, die als het goed is dezelfde doelstellingen als dat wij hebben, zo tegenwerkt.”

Door de kap van bomen voor de aanleg van de vrije HOV-busbaan van Huizen naar Hilversum en de bouw van de natuurbrug in Anna’s Hoeve gaan er duizenden bomen tegen de vlakte. Het zaagwerk duurt tot het einde van dit jaar. Harder heeft dertig jaar als projectleider gewerkt voor Landschap Noord-Holland en is nog steeds actief in de natuur.