HILVERSUM – In het raadhuis van Hilversum staan de koffie en thee op tafel. De eerste inwoners, die een motie hebben ingediend, zetten hun spullen klaar. Het is de eerste MotieMarkt in Hilversum. “We zijn benieuwd”, aldus Carolien Jansson, de organisator van de MotieMarkt en tevens de raadscommunicatieadviseur van de gemeenteraad in Hilversum.

Meer contact tussen inwoners en de raad
Door succesvolle MotieMarkten in Almere en Almelo, kwam de gemeenteraad op het idee om dit ook in Hilversum te doen. De bedoeling van de markt is dat het contact tussen de inwoners en de raad zal versterken. In de vorm van een motie zullen de voorstellen van de inwoners door de raadsleden ingebracht worden in de Begrotingsraad van 9 november.

De MotieMarkt is geopend
In een rechthoek zitten verschillende inwoners met uiteenlopende ideeën. De eerste raadsleden en fractiemedewerkers lopen binnen en leggen contact. Als burgemeester Pieter Broertjes binnenloopt kan het beginnen. Hij opent samen met Carolien Jansson de MotieMarkt. In een gezellige drukte lopen de raadsleden rond en komen informatie halen bij de inwoners.

De inwoners en hun ideeën
Aan de linkerkant van de zaal staat Het Rode Kruis. Zij willen een EHBO-cursus voor burgers en vrijwilligers. Naast het Rode Kruis gaat het om aparte parkeerplaatsen, voorzien van verlichting en camerabewaking, voor bedrijfsbusjes. De volgende inwoner wilt dat er mogelijkheid komt voor een paardentram in Hilversum. Aan de linkerkant van de raadzaal gaat het om ouders die vragen naar financiële ondersteuning voor het herinrichten van schoolpleinen. De volgende inwoner wilt graag de strandjes voor mens en hond terug halen. Een andere motie is een ouderbaby groep in de buurt van het centrum, met financiële steun van de gemeente. Als laatste is er nog vraag naar een vergunning voor een muziekcorso in Hilversum. Iedereen laat zijn of haar beste kant van het verhaal zien, in de hoop dat ze deals kunnen sluiten met raadsleden.

De deals lopen goed
“De eerste deal is gesloten met het muziekcorso,” meldt Carolien Jansson met enthousiasme door de microfoon. Anne S. De Jong, vice-voorzitter van D66, zegt daarop: “Zeg ook even met welke partij.” “Met D66,” roept Jansson, waarop De Jong tevreden glimlacht. De tweede deal tussen Hart voor Hilversum en de zwemstrandjes voor mens en hond is ook al besproken en geadopteerd. “Het is hartstikke leuk”, vertelt Leonie Sazias, fractievoorzitter van Hart voor Hilversum. Ze ziet een volgende MotieMarkt wel zitten. Het loopt namelijk goed en de deals stromen binnen. “De negende match is gesloten tussen CDA en de ouders die opkomen voor verbetering van schoolpleinen,” roept Carolien Jansson om.

Uiteindelijk heeft de motie voor de schoolpleinen steun van VVD, GroenLinks, Hart voor Hilversum, D66, Hilversum 1 en CDA. De motie van het Rode Kruis krijgt steun van Hilversum 1, Hart voor Hilversum, GroenLinks, D66 en SP samen met CDA. Ed Bakker, van de paardentrams, heeft een deal gesloten met Hart voor Hilversum. De muziekcorso krijgt steun van D66, die ook de ouderbaby groep steunt samen met VVD en CDA. De bestelbusjes krijgt steun van CDA, GroenLinks en Hart voor Hilversum. De hondenstrandjes heeft Hilversum 1, CDA en ook Hart voor Hilversum achter zich staan. “En D66,” roept De Jong nog erachteraan, die de laatste deal aan het afsluiten is.

Voor herhaling vatbaar
Carolien Jansson sluit de MotieMarkt af. Pieter Broertjes nodigt iedereen uit nog even iets te drinken en vertelt wat er verder zal gebeuren met de moties: “Alle moties worden besproken in de raad van 9 november. Ik ben tevreden met het resultaat van de MotieMarkt en volgens mij is het voor herhaling vatbaar.” De raadsleden en de inwoners klappen, pakken een drankje, en discussiëren met elkaar over alle moties en deals. Er hangt een gezellige sfeer terwijl de inwoners en raadsleden met een tevreden gevoel over de opbrengst naar huis gaan.