Volgend jaar wordt de dekkingsgraad voor pensioenen verlaagd van 100% naar 90% zodat de pensioenfondsen die op het moment in de problemen zitten doordat ze hun dekkingsgraad niet halen, geen kortingen hoeven uit te delen. Door de nieuwe plannen voor de dekkingsgraad zal het grootste deel van de pensioenfondsen uit de problemen komen.

De dekkingsgraad is een middel dat aangeeft of het pensioenfonds wel aan de pensioenverplichtingen kan voldoen. Het werkt als volgt: alle bezittingen van het pensioenfonds worden bij elkaar opgeteld, dit deel je dan door de pensioenverplichtingen. Het getal wat hieruit komt is dan de dekkingsgraad.

Op het moment staat het er niet goed voor met een groot deel van de pensioenfondsen. Wanneer er niks gaat veranderen dat er niks gaat veranderen aan de dekkingsgraad lopen 7,8 miljoen mensen het risico dat hun pensioen wordt gekort. Die 7,8 mensen zitten bij 27 verschillende pensioenfondsen. Naar aanleiding van de nieuwe plannen van minister Wouter Koolmees wordt het vermindert naar zesduizend mensen bij vier verschillende fondsen. Verder is er nu gekozen om de pensioenfondsen een jaar uitstel te geven om hun financiële problemen op te lossen. “Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan”, zegt Minister Koolmees. De problemen zijn hier echter niet mee opgelost vertelt Koolmees hier ook bij. Hij zegt dat de fondsen ook moeten laten zien dat zij zichzelf willen verbeteren.

Het kabinet sloot in juni met werkgevers en vakbonden een Pensioenakkoord, dit akkoord is echter nog niet in de wetgeving verwerkt en dat moet wel. Koolmees probeert, door alles een jaar uit te stellen, de druk van de ketel te halen, “rust en ruimte” zoals hij het zelf zegt.

Pensioen PNO Media is een pensioenfonds dat gehuisvest is in Hilversum. Het is een grotendeels vrijwillig pensioenfonds en het staat al sinds 1947 midden in de mediawereld. Dit pensioenfonds kent de mediasector ontzettend goed en daarom zit het ook zo dicht bij het mediapark Hilversum.  Ze verzorgen de pensioenregeling voor ongeveer 420 werkgevers in de media en creatieve sector. Daarbij behoren ze tot de 30 grootste pensioenfondsen in Nederland met een belegd vermogen van ongeveer € 6 miljard.

PNO Media had eind oktober een beleidsdekkingsgraad van 98,9% (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.). Omdat de beleidsdekkingsgraad dus lager ligt dan de vereiste 100% is er geen waardeoverdracht mogelijk. De kans op een pensioenverlaging volgend jaar, is in de loop van dit jaar gestegen.  Dit komt door twee dingen. De eerste reden is het dalen van de rente dit jaar. Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze apart moeten houden om nu en in de toekomst voldoende uit te kunnen keren. Daalt die rente door het jaar heen dan klopt het apart gezette geld ook niet meer.

De tweede reden heeft te maken met het pensioenakkoord wat begin juni is gesloten door het kabinet. Het akkoord leek op eerste opzicht een goed plan, door dit akkoord leek een verlaging niet meer nodig. Maar na een korte periode kwam Commissie Dijsselbloem met nieuwe rekenregels voor de pensioenfondsen. De regels zijn een stuk strenger dan voorheen en maken de kans op een pensioenverlaging een stuk groter.