De Tomingroep uit Hilversum gaat voor het eerst in 25 jaar, het jaar afsluiten met een tekort van ruim 2 miljoen. Het bedrijf kan het tekort zelf opvangen, echter een reorganisatie en doorontwikkeling zijn wel nodig.

Verscheidene redenen, zoals langdurige zieken en veel extra inhuur van uitzendkrachten, geven een verklaring voor dit tekort. Ook blijken werknemers uit de Participatiewet duurder te zijn dan wat voorzien was, laat algemeen directeur Ivo Korte weten aan het gemeentebestuur. De banen van de werknemers uit de Wet Sociale Werkvoorziening komen niet in gevaar.

De Tomingroep heeft een goede financiële basis, waardoor er ruimte is voor doorontwikkeling en investeringen. De ontwikkeling zal vooral gefocust zijn op het vinden van toekomstbestendige werksoorten.

Het bedrijf, sociaal ondernemer, zorgt voor veel werkgelegenheid. Met bijna 2000 werknemers, waarvan ¾ deel een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, zijn ze de grootste sociale ondernemer in de regio. Door het aannemen van mensen uit de Participatiewet, is de Tomingroep goed voor de maatschappij. Ze zorgen voor passend werk, voor mensen die ondersteuning nodig hebben.