Met een hoogte van 47 meter steekt de toren van het Raadhuis boven de rest van Hilversum uit, maar misschien niet voor lang. Veel Hilversummers zijn vanavond aanwezig om deel te nemen aan een GroenLinks debat over de bouwhoogtes van Hilversum. Aan de stemmen te horen is de opkomst groot. Lex van Waarden, raadslid van GroenLinks, streeft naar 10.000 extra woningen. Niet op de hei, maar de lucht in.

Alle aanwezigen nemen plaats in de zaal en stipt half negen opent Lex van Waarden de avond. Er zijn zo’n 70 aanwezigen en iedereen luistert aandachtig. Lex van Waarden, is het gezicht van GroenLinks Hilversum. “Hilversum heeft veel kwaliteiten. Het is geen tuinrijk, het is geen tuindorp, het is een tuinstad,” zijn de woorden van van Waarden. Van Waarden is zelf architect en heeft plannen voor de woningbouw in Hilversum, 10.000 woningen moeten erbij en daar heeft hij de mening van de inwoners voor nodig. “Je moet goed nadenken over een gebouw, want als je zo’n groot gebouw neerzet, staat het er wel zeker nog een decennia. Het gaat niet om de gebouwen, maar om de stad.” Hij wil dat de mensen over 100 jaar door Hilversum rondlopen en zeggen “het is fantastisch Hilversum, de tuinstad van de 21eeeuw” en dat dan met hoogbouw”. Van Waarden geeft aan dat woningbouw nodig is, maar hij wil ervoor pleiten dat die woningbouw met kwaliteit samengaat, met de kwaliteit van de unieke tuinstad. Daar wil hij met heel Hilversum aan werken in de ontwikkelingsvisie. “Ontwikkel niet per locatie, ontwikkel integraal, alleen dan wordt het een geheel.”

Een applaus volgt en er is tijd om onderling kort het verhaal van Van Waarden te bespreken. Vervolgens komt Marijn Schenk aan het woord. Hij is een architect bij NEXT architects. “Wij willen waardevolle gebouwen maken in een dierbare stad en doorbouwen op kwaliteit. Diversiteit willen we creëren zodat er voor iedereen een plek is en dat de stad zich verbindt en de steden in beweging zijn,” geeft Schenk aan. Hij laat verschillende voorbeelden van hoogbouw in andere steden zien en benoemt dat de hei in Hilversum groen moet blijven. Doormiddel van hoogbouw heb je meer woningen, maar minder grond in gebruik. Marijn sluit zijn verhaal af en Do Janne Vermeulen komt aan het woord. Vermeulen is een collega van Marijn en werkt voor Team V Architectuur. Ze geeft aan juist meer identiteit te willen toevoegen als tegenstelling van de anonimiteit van de stad. “Iedereen is bang dat als je hoog gaat bouwen dat iedereen een nummertje wordt. Hoe zorg je ervoor met architectuur dat de bewoners zich identificeren op de plek waar zij wonen?”

Iedereen staat op om aan het begin van de zaal koffie of thee halen, er volgt een korte pauze. Na een kwartier met elkaar te hebben gepraat gaat het debat toch echt beginnen. De stoelen worden in de zaal verdeeld en tegenover elkaar gezet, zo vormen er twee groepen. Er volgen een aantal stellingen en het debat kan beginnen. De voorzitters van Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum zijn ook niet positief over de plannen van de partij: “Allereerst, ik was altijd een groot fan van GroenLinks omdat ik dacht dat GroenLinks voor groen was, voor vergroening. Maar dat blijkt heel anders te zijn, het is meer een soort van bouwbedrijf.” Een architect komt aan het woord en zegt dat hij denkt dat door hoogbouw meer mensen de kwaliteit van Hilversum kunnen ervaren, maar daar is niet iedereen het mee eens. “Hilversum is nog een dorp, het wordt er niet mooier op, mensen willen niet leven in een stenen stad,” zijn de opeenvolgende meningen van de bewoners. Weinig zijn positief over de hoogbouw. Zij geven aan eerst een hoogbouwvisie te willen en dan pas hoogbouw. Het is tijd en het debat komt aan zijn eind. Er vindt nog een borrel plaats en de aanwezigen bespreken onder het genot van een drankje de avond.