Bij binnenkomst staan enthousiaste mbo’ers in felgekleurde rode jassen iedereen welkom te heten. Op deze open avond zijn alle opleidingen goed vertegenwoordigd door eerstejaars tot en met laatstejaars ’’studenten’’. Iedere opleiding heeft een eigen hoek, gang of lokaal ingericht. Vanaf volgend schooljaar gaan deelnemers van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ''student'' heten.

De leerlingen staan bijna allemaal positief tegenover de verandering. Rick Verschuren (21), opleiding media: ‘’Ik ben van mening dat iedereen gelijk moet zijn. Dat we bijvoorbeeld naar de term praktijkgericht en theoretisch gaan. Ik hecht er zeker waarde aan dat de wet gaat veranderen.’’ De termen die ze nu gebruiken, vinden mbo’ers kinderachtig en onprofessioneel overkomen. Mede omdat leerlingen het associëren met de middelbare school. Youssara Bannany (19), opleiding mode, zegt hierover het volgende: ‘’Terecht dat het gaat veranderen. Op het MBO begin je jezelf echt te ontwikkelen. De mentaliteit is niet hetzelfde als op de middelbare school dus waarom zou je dezelfde termen gebruiken?’’ Daarnaast zijn er ook voordelen zoals studentenkorting of aanbiedingen die winkels vaak geven of toegang tot studentencafés.

Studentencafés weigeren weleens mbo’ers of ze krijgen geen studentenkorting in winkels, volgens de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB). Een wijziging van de wet verandert die ongelijkheid niet per sé. De overheid kan verenigingen of bedrijven niet verplichten mbo’ers wel toe te laten of korting te geven. ‘Maar hierdoor is het straks wel een stuk moeilijker om dat onderscheid vol te houden’, aldus het ministerie.

Een enkele leerling hecht er minder waarde aan. Roland Blankman (24), opleiding media: ‘’Het maakt me eigenlijk niet echt uit. Het klinkt wat chiquer, maar aan de andere kant denk ik bij studenten meer aan iets met een studentenvereniging. Het maakt voor mij geen verschil.’’ Daphne de Bons (26), opleiding mode, geeft aan zichzelf al student te noemen en dat het nu officieel gaat veranderen, lijkt haar niet meer dan logisch maar gevoelsmatig verandert er niets voor haar.

Op het moment zijn ze officieel nog ‘’deelnemer’’ maar het komt ook vaak voor dat we de term ‘’leerling’’ gebruiken. Volgens minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, dekt die term de lading niet langer en past de term ‘’student’’ beter. ‘’Het is een blijk van waardering aan mbo-studenten’’, laat het ministerie weten.

De directie en docenten van MBO College Hilversum zijn helemaal voor de verandering. Anja Cox (63), docent: ‘’Wij noemen ze hier op school al student. Ik vind het belachelijk dat ze deelnemers heten. Vorig jaar heeft koning Willem-Alexander het MBO jaar voor het eerst geopend en sindsdien zijn wij ze studenten gaan noemen. Laat iedereen dezelfde naam hebben, anders heeft het een effect alsof je minderwaardig bent, dus ik ben voor gelijke monniken, gelijke kappen of je nou mbo, hbo of een universitaire studie volgt.’’ Ook de directie vindt de verandering erg positief. Kirstin van Loon, directrice: ‘’Ik denk dat deze verandering een belangrijke stap is voor de jongeren. Net als het gelijktrekken van het OV wat in 2017 van kracht ging en een grote toevoeging was. Ze krijgen de erkenning die ze verdienen.’’