Dudok Architectuur Centrum organiseert donderdagavond 26 oktober voor de derde keer ‘Samen! Een stadsgesprek over collectief bouwen en wonen’. Het doel is actuele vraagstukken op het gebied van architectuur en erfgoed in Hilversum met een breed publiek te bespreken.

De organisatoren maken de breedte van de collectieve bouw/ontwikkelopties inzichtelijk op deze avond aan de hand van voorbeelden uit het land en recente projecten in Hilversum.

Imke Ruigrok, onafhankelijk programmamaker: “De uitgangspunten van het programma zijn: het ‘nieuwe stad maken’ met bewoners als stad makers, inclusief collectief particulier opdrachtgeverschap in Hilversum. De punten die we gaan bespreken zijn, actualiteit, groei van lokale initiatieven in de leefomgeving en ‘social design’. Van gebruik van leegstaande gebouwen tot stadslandbouw op braakliggende terreinen, organische gebiedsontwikkeling en collectief particulier opdrachtgeverschap, dat komt allemaal aan bod.”

“De avond toont actuele voorbeelden van collectieve zelfbouw in het land, van waaruit we naar Hilversum kijken. Dit stadsgesprek gaat dieper in op wat collectief particulier bouwen eigenlijk is en wat daarbij komt kijken. Waarbij we kijken naar de vraag: wat voor een stad levert zelfbouw op? Is collectieve zelfbouw het alternatief voor de traditionele van boven af gestuurde stadsontwikkeling? En wat is de betekenis van zelfbouw voor het woningontwerp? Levert het andersoortige woningen op?”, aldus Ruigrok.

Dit stadsgesprek is onderdeel van een serie over de stad van de toekomst. Het eerste deel ging over ‘goed wonen in een goede stad’. Op de avond zijn er 6 sprekers aanwezig, onder andere: Irmgard van Koningsbruggen, voorzitter DAC en architectuurhistoricus en Duzan Doepel, DoepelStrijkers Architecten Rotterdam.