De gemeente is een onderzoek gestart naar wethouder Wimar Jaeger. Jaeger zou, volgens een onderzoek van de Gooi en Eembode, mogelijk een belangenverstrengeling hebben door een functie te hebben bij Stichting Dutch Media Foundation, wat hij ook niet zou hebben gemeld bij de gemeente.

Uit recent onderzoek van de Gooi en Eembode zou blijken dat wethouder Wimar Jaeger (D66), verantwoordelijk voor media en economie, een bestuursfunctie heeft bij de Stichting Dutch Media Foundation. Sinds maart 2017 zou Jaeger daar secretaris van het bestuur van de stichting zijn. Deze stichting verzorgde in 2017 en 2018 de Dutch Media Week en de Open Studio Dagen. Ook verzorgde het Dudok in Concert in 2017.  De gemeente zou niet op de hoogte zijn van Jaegers nevenfunctie, omdat hij deze niet gemeld heeft. In totaal zou er een half miljoen aan gemeentegeld zijn gestopt in Dudok in Concert en de Dutch Media Week.

Volgens het onderzoek van de Gooi en Eembode is ook gebleken dat sinds het aantreden van Jaeger bij de Dutch Media Foundation, subsidies zijn verstrekt via de gemeente. Ook zouden er subsidies verstrekt zijn via het Stadsfonds Hilversum, waar Jaeger volgens de overeenkomst zitting heeft in de adviesraad. 

Dit is niet de eerste keer dat er een onderzoek loopt naar Jaeger. Afgelopen jaren zijn er al twee voorgegaan. In 2016 was er een integriteitsmelding in verband met het Philipscomplex. In de Philipsterreinkwestie zou de democraat de geheimhouding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht driemaal hebben geschonden. Hij bleek uiteindelijk geen integriteitsschendingen hebben gepleegd en had zich gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Vorig jaar was er de kwestie over Stichting Hilversum Marketing. Hier was de kritiek dat de wethouders Jaeger en Visser overige krachten volledig zouden passeren en dat ze geen kritiek wensten te horen. Dat zou leiden tot beleidsmatige blunders en verspilling van belastinggeld. Bij beide onderzoeken is hij vrijgesproken.