HILVERSUM - Ze is geboren en opgegroeid in Hilversum. Ze is dichter, letterkundige en geeft les Nederlands op de Internationale School. Onlangs werd zij aangesteld als de nieuwe stadsdichter van Hilversum. Julia de Bruin spreekt Mieke van Zonneveld over haar nieuwe functie.